Codul MySMIS al apelului: PRC/110/PRC_P1/OP1

Perioada de depunere a proiectelor: 11.12.2023 ora 12:00 – 12.02.2024 ora 12:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 81.016.706 euro.

Solicitanți eligibili:

Solicitantul este societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:

 • minim 250.000 euro
 • maxim 1.500.000 euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială, respectiv o investiție în active corporale și necorporale, legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

A. Tipuri de investiții eligibile prin ajutor de stat regional

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
 • investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare,  sau soluții tehnice ne-brevetate și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri
 • achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

B. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis

 • Instruirea angajaților – activitatea vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

Activități finanțabile prin ajutor de minimis

 • Activități de consultanță, proiectare și asistență tehnică, de informare și publicitate, activități aferente auditului financiar extern al proiectului,
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Activități de cooperare teritorială

Documente suport