Codul MySMIS al apelului: PRC/84/PRC_P4/OP2/RSO2.8/PRC_A22

Perioada de depunere a proiectelor: 18.09.2023 ora 12:00 – 19.08.2024 ora 12:00

Apelul este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 181.040.247 euro

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale – municipii
 • Forme asociative – parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială municipiu

Parteneri eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi: unitățile administrativ-teritoriale județ/orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană/zona metropolitană. Orașele/municipiile/comunele din zona funcțională urbană a municipiului trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U. și P.M.U.D. aferente respectivului municipiu

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

 • ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

A. Investiții destinate transportului public urban de călători

 • Achiziționarea de troleibuze
 • Achiziționarea de autobuze electrice, inclusiv pe bază de pile de hidrogen
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de troleibuz (cu toate elementele componente necesare funcționarii acesteia 
 • Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric– în situația în care acestea sunt amplasate în afara depourilor, pe traseele autobuzelor.
 • Construirea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate cu hidrogen– în situația în care acestea sunt amplasate în afara depourilor, pe traseele autobuzelor
 • Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
 • Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (troleibuz, autobuz)
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autoturisme electrice și electrice hibride

Stațiile de încărcare electrică vor fi amenajate în parcări park and ride sau publice destinate special vehiculelor electrice, prețurile utilizate pentru încărcare urmând să acopere strict cheltuielile de operare și management

 • Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”)
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale
 • Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone

C. Alte investiții privind mobilitatea urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști
 • Construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

 • Activități de promovare a mobilității urbane durabile în cadrul unor proiecte integrate
 • Activități de cooperare transnațională, în cadrul unor proiecte integrate
 • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, audit financiar al proiectului, de informare și publicitate

Documente suport