Codul apelului: PRC/131/PRC_P4/OP2/RSO2.8/PRC_A23

Perioada de depunere a proiectelor: 10.11.2023 ora 12:00 – 10.10.2024 ora 12:00

Apelul este de tip necompetitiv pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 52.742.400 euro

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale – orașe
 • Forme asociative – parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale orașe/comune din zona funcțională urbană, și/sau  unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/comunele partenere sunt situate), având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială oraș

Orașele/comunele din zona funcțională urbană a orașului cu care se încheie parteneriate trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U. și P.M.U.D. aferente respectivului oraș.

Valoarea eligibilă:

 • minim 250.000 euro
 • maxim 2.500.000 euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

 • ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

A. Investiții destinate transportului public urban de călători

 1. Achiziționarea de autobuze
 2. Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric în situația în care acestea sunt amplasate în afara depourilor, pe traseele autobuzelor
 3. Construirea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate cu hidrogen, în situația în care acestea sunt amplasate în afara depourilor, pe traseele autobuzelor
 4. Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
 5. Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (autobuz)
 6. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”)
 7. Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 1. Achiziționarea și instalarea stațiilor/ punctelor de reîncărcare a autoturismelor electrice și electrice hibride. Stațiile de încărcare electrică vor fi amenajate în parcări park and ride sau publice destinate special vehiculelor electrice, prețurile utilizate pentru încărcare urmând să acopere strict cheltuielile de operare și management
 2. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
 3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”)
 4. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete electrice (sisteme de tip „e-bike-sharing”, „e-bike-rental”).
 5. Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale
 6. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone

C. Alte investiții privind mobilitatea urbană în zona urbană

 1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)
 2. Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști
 3. Construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”

 • ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ
 1. Activități de promovare a mobilității urbane durabile în cadrul unor proiecte integrate
 2. Activități de cooperare transnațională, în cadrul unor proiecte integrate
 3. Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, audit financiar al proiectului, de informare și publicitate

Documente suport