Codul MySMIS al apelului: PRC/42/PRC_P5/OP3/RSO3.2/PRC_A36

Perioada de depunere a proiectelor: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.07.2024 ora 12:00

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 152.940.000 euro.

Solicitanți eligibili:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale- județ din Regiunea Centru
  • Unitățile Administrativ Teritoriale în parteneriat-  județ-municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT județ fiind liderul parteneriatului

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

  • Activități de modernizare și reabilitare pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. de drumuri județene (inclusiv construirea/modernizarea/ de poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), precum și activități privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv.
  • Activități destinate creșterii siguranței rutiere inclusiv prin construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată, realizarea/modernizarea de trotuare/trasee pietonale și piste pentru bicicliști, semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică, măsuri și semnalistică pentru protecția faunei, etc.
  • Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale;
  • Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public (inclusiv alveolele respective) și activități aferente măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv prin aliniamente de arbori și arbuști plantați, activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu spațiul de parcare aferent)

Activități conexe activității de bază

  • Activități concrete de cooperare, la nivel UE sau cu țările candidate
  • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

Documente suport