Având în vedere lansarea Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 – în cadrul unui eveniment organizat în 23 noiembrie la Târgu Mureș – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care are calitatea de Autoritate de Management a acestui program regional, este preocupată de deschiderea cât mai rapidă a sesiunilor de depuneri de proiecte pentru investiții în valoare totală de peste 1,4 miliarde euro în Regiunea Centru.

În acest context, la Sala Senatului Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ADR Centru a organizat, în format hibrid, prima reuniune a Comitetului care va monitoriza implementarea noului program regional, destinat dezvoltării județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
Peste 50 de persoane, reprezentând membrii Comitetului de Monitorizare a Programului Regiunea (CMPR) Centru 2021-2027 și observatorii desemnați în cadrul acestui organism, au analizat mai multe aspecte preliminare privind buna implementare a noului program regional.
Unul din atributele care revin calității de Autoritate de Management (AM) ale ADR Centru constă în responsabilitatea creării și dezvoltării structurilor de management și control ale Programului. Chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale sunt analizate în cadrul unui Comitet de Monitorizare (CM), care poate constituit de fiecare AM. Condițiile de constituire și funcțiile Comitetului de Monitorizare sunt prevăzute la articolele 38-40 din Regulamentul UE 2021/1060, de stabilire a dispozițiilor comune pentru perioada 2021-2027.
Programul REGIUNEA CENTRU 2021-2027 (PR Centru) a fost elaborat, în cadrul unui larg parteneriat regional, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru în calitate de Autoritate de Management. Prin acest Program, ADR Centru va finanța atât proiectele autorităților publice, cât și ale mediului privat.
Componența CMPR Centru 2021-2027 asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante din Regiunea Centru, reprezentanților partenerilor menționați la articolul 8 alin. 1 din Regulamentul UE 2021/1060 fiind selecționați printr-un proces transparent. Parteneriatul respectiv include reprezentanți ai autoritățile publice locale și județene, parteneri economici și sociali, organisme relevante care reprezintă societatea civilă, precum și organizații de cercetare și universități.
Lista membrilor CM PR Centru 2021-2027 poate fi consultată pe pagina web coordonată de ADR Centru http://regio-adrcentru.ro/comitet-centru/.
Prima reuniune de lucru a acestui for – la Alba Iulia – a inclus pe agendă mai multe prezentări, printre care o detaliere privind procesul de constituire și  Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare al Comitetului de Monitorizare al PR Centru, precum și descrieri metodologice și ale criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor pentru patru priorități ale PR Centru 2021-2027. Ședința CM PR Centru a fost condusă de către Președintele acestui for, dl Simion Crețu, în calitate de Director General ADR Centru. În deschiderea lucrărilor au rostit alocuțiuni domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, precum și domnul Daniel Valer Breaz, Rectorul Universității albaiuliene, în calitate de gazdă. Un mesaj din partea Comisiei Europene a fost transmis de doamna Florentina Tăutu, coordonatoarea PR Centru 2021-2027 din partea DG REGIO, ținând cont de faptul că reprezentanții CE participă la lucrările CMPR Centru, cu rol consultativ și de monitorizare.
În cadrul dezbaterilor coordonate de domnul Simion Crețu, Președinte CM PR Centru, doamna Adriana Mureșan, Șeful Autorității de Management a PR Centru 2021-2027 a prezentat mai multe acțiuni din cadrul Programului, pentru care se pregătesc Ghidurile de finanțare în vedere lansării apeluri de proiecte. Participanții au dezbătut  Acțiunea 3.1, privind Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din cadrul Priorității 3 a Programului regional: O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL; Acțiunea 4.1, referitoare la Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru – inclusiv în Zonele Metropolitane și în Zone Urbane Funcționale – din cadrul Priorității 4: O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ; Acțiunea 5.1 privind Investițiile pentru modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională, pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, din cadrul Priorității 5: O REGIUNE ACCESIBILĂ; dar și Acțiunea 6.3, referitoare la Învățământul universitar din cadrul Priorității 6 a PR Centru: O REGIUNE EDUCATĂ. Celor prezenți le-a fost prezentată și metodologia privind aplicarea principiului DNSH (”do no significant harm” / ”a nu prejudicia în mod semnificativ”) la nivelul apelurilor de proiecte din cadrul PR Centru, care stabilește condițiile în care pot fi făcute anumite investiții care ar putea afecta mediul sau microclimatul urban.

”Am pornit oficial la drum în urmă cu mai puțin de o lună. Noul Program al Regiunii Centru nu este însă creat peste noapte. ADR Centru lucrează la acest nou program încă din 2020, trecând de la o etapă la alta, conform procedurilor specifice naționale și europene. Noi am pregătit toate axele și prioritățile de finanțare într-un larg cadru partenerial, bazându-ne pe experiența pe care am dobândit-o din 2007 încoace, de când am avut calitatea de Organism Intermediar. Acum, când a venit momentul să decidem direct pentru viitorul nostru, am convenit că sloganul ”Împreună dezvoltăm regiunea” este cel mai potrivit pentru misiunea complexă pe care o avem. În următorii șapte ani se vor investi – în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – peste 1,15 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile, la care se vor adăuga peste 230 milioane euro cofinanțare din partea Guvernului României, resurse care vor fi gestionate de ADR Centru pentru dezvoltarea regiunii noastre. PR CENTRU 2021-2027 cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE și este constituit din 9 priorități de finanțare. Dintre acestea, noi am analizat în această primă ședință a CM PR Centru 4 priorități, al căror buget cumulat este de aproape 500 milioane euro, adică 60% din cât am avut alocat în întreaga perioadă 2014-2020. Punem la punct toate detaliile astfel încât, la începutul anului viitor, când vor fi lansate apelurile de proiecte, potențialii beneficiari să știe exact care sunt condițiile de finanțare și să avem toate criteriile pentru a prezenta ghiduri de finanțare clare și explicite. Este important să aducem aspecte clare în fața viitorilor solicitanți de finanțare, astfel încât să ne atingem țintele de absorbție a fondurilor europene alocate”, a declarat, după încheierea acestei prime ședințe a CM PR Centru, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și Președinte al Comitetului de Monitorizare a Programului .

Versiunea integrală a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 este publicată pe pagina de internet coordonată de ADR Centru (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).