Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.


Frauda reprezintă infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.
ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, are o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura examinarea efectivă a plângerilor referitoare la fonduri. Alertele de nereguli vor fi înregistrate, analizate și investigate conform procedurilor interne ale ADR Centru și legislației în vigoare.


Plângeri cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de email: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.


În același timp, art. 69 (7) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 prevede faptul că examinarea la nivel național a sesizărilor nu aduce atingere posibilității generale a cetățenilor și a părților interesate de a adresa plângeri Comisiei Europene. La cererea Comisiei, statele membre vor examina plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și vor informa Comisia cu privire la rezultatele respectivelor examinări.

    Disclaimer
    ADR Centru este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Centru nu transmite datele dumneavoastră unor terți. Pentru mai multe detalii despre Politica de Securitate a ADR Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa accesați Politica de confidențialitate