ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru, vizează următoarele aspecte:

 • Secțiunea 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
 • Secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
 • Secțiunea 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
 • Secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și indirecte
 • Secțiunea 7.4 Anexele și documente obligatorii la depunerea cererii
  • 3. Declarație privind nedeductibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul
 • Secțiunea 14 Anexe
  • Anexa 2 – Declarația Unică
  • Anexa 8 – Declarația privind nedeductibilitatea TVA
  • Anexa 15 – Macheta financiară, inclusiv matricea corelare buget-deviz

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/ nerambursabilă a unui proiect, Secțiunea 5.7 – Alte cerințe de eligibilitate a proiectului din ghidul solicitantului, precum și valorile alocate conform Secțiunii 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte, din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Ghidul solicitantului – versiunea 2, precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 Declarația Unică, Anexa 8 Declarația privind eligibilitate TVA, Anexa 15 – Machetă financiară, inclusiv matricea corelare buget-deviz) fac parte integrantă din prezentul corrigendum.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.