Cererile de finanțare pentru digitalizarea afacerilor, destinate mediului privat, se pot depune începând cu 15.12.2023, ora 12.00. Cu un buget de peste 32 milioane de euro alocați Acțiunii 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, apelul de finanțare va fi deschis timp de 5 luni, fiind unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

În cadrul unei cereri de finanțare, valoare asistenței nerambursabile solicitate va putea fi de minim 15.000 euro și maxim 200.000 euro, cu respectarea condițiilor aplicabile ajutoarelor de minimis. Pot solicita finanțare firmele care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii, înregistrate conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990. Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 32.014.709 euro, din care sprijin FEDR în valoare de 27.212.503  euro și 4.802.206 euro finanțare de la bugetul de stat.

”Prin studiul derulat de ADR Centru în 2022, la nivel regional, în privința nevoilor de digitalizare, s-a constatat faptul că gradul de digitalizare al firmelor scade cu cât acesta se raportează la tehnologiile mai avansate. Investițiile în tehnologii avansate de producție, cum sunt automatizarea, tehnologiile de tipul Internetul Lucrurilor, robotică și industrie 4.0, cloud și product lifecycle management, sunt considerate de interes pentru viitor, dar numai 4% din firme implementează astfel de soluții momentan. Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 vine în sprijinul firmelor care vor să investească în acest domeniu prin alocarea unui buget de peste 32 milioane euro pentru digitalizarea mediului de afaceri. Pare a fi puțin raportat la nevoi, dar subliniez că pe toate liniile de finanțare din cadrul Programului, mediul privat poate achiziționa echipamente IT, acest apel fiind destinat cu preponderență achiziției de soluții software. În același timp, pentru aceasta perioadă de programare (2021-2027), accelerarea digitalizării este susținută de mai multe programe, deoarece a rezultat a fi o prioritate la nivel regional, după cum reiese din Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 (PDR Centru) și din Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3). În principal, Programul ”Regiunea Centru” susține investiții importante în acest domeniu, prin Axa prioritară 2 “O regiune digitală”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk oferă gratuit informații referitoare la Programul ”Regiunea Centru”, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare, putând fi contactați la e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau prin completarea formularului de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/

Detalii apel proiecte pentru digitalizarea mediului de afaceri:

Activitățile eligibile aferente activității de bază:

  1. adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materiilor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex.: RPA, CRM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.
  2. dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple sau complexe (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări, inclusiv motoare integrate în chat bots; algoritmi cu memorie limitată: text-to-image, sisteme “chat bots” complexe) și dezvoltarea tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)
  3. dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);
  4. instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de minimis. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active corporale.

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă a cuantumului cofinanțării acordate, respectiv:

  • Maxim 90% contribuția programului din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis
  • Minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Dispoziția Directorului general al ADR Centru nr. 313/02.11.2023, disponibilă la adresa: https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/

Valoarea maximă a ajutorului de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.12.2023, ora 12:00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.05.2024, ora 12.00.

Detalii privind acest apel, se regăsesc aici