ObiectivContracte
semnate
Valoare totală
proiecte semnate euro
Suma nerambursabilă
solicitată euro
1.1.Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate213.333.344,10 lei11.111.122,10 leiVezi beneficiarii
1.2.Intensificarea creșterii și competitivității IMM-urilor, crearea de locuri de muncă în IMM, inclusiv investiții productive213.333.346,10 lei11.111.124,10 leiVezi beneficiarii
1.3.Dezvoltarea competentelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat213.333.348,10 lei11.111.126,10 leiVezi beneficiarii
2.1.Valorificarea avantajelor digitizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizațiilor de cercetare și al autorităților publice213.333.350,10 lei11.111.128,10 leiVezi beneficiarii
3.1.Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră213.333.352,10 lei11.111.130,10 leiVezi beneficiarii
3.2.Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare213.333.354,10 lei11.111.132,10 leiVezi beneficiarii
4.1.Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon213.333.356,10 lei11.111.134,10 leiVezi beneficiarii
5.1.Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere213.333.358,10 lei11.111.136,10 leiVezi beneficiarii
Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online213.333.360,10 lei11.111.138,10 leiVezi beneficiarii
7.1.Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială213.333.362,10 lei11.111.140,10 leiVezi beneficiarii
8.1.Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane213.333.364,10 lei11.111.142,10 leiVezi beneficiarii
Total contracte semnate:22
Valoare totală proiecte semnate (lei):146.666.895,10 lei
Suma totală nerambursabilă solicitată (lei):122.222.453,10 lei
SubactiunePrioritateBeneficiarTitluLocalizare proiectValoare totala proiect [lei]Valoare solicitata proiect [lei]Numar contractData contract
8.1.8Tarnaveni MobilaAchizitia de mijloace de transport moderneAB6.666.687,55 lei5.555.576,55 lei123456
7.1.7Tarnaveni MobilaAchizitia de mijloace de transport moderneAB6.666.686,55 lei5.555.575,55 lei123456
1.1.1asdadsadassdAB6.666.677,55 lei5.555.566,55 lei123456
6.1.6SC OGRAFTER FOREST SRLAchizitia de echipamente tehnologice pentru cresterea competitivitatii societatii SC OGRAFTER FOREST SRLAB6.666.685,55 lei5.555.574,55 lei123456
5.1.5Centrului de diagnostic si tratament SebesAchizitia de echipamente si dotari pentru dezvoltarea Centrului de diagnostic si tratament Sebes – Alba SRLAB6.666.684,55 lei5.555.573,55 lei123456
4.1.4HuedinAchizitia de echipamente performante pentru modernizare centru fitnessAB6.666.683,55 lei5.555.572,55 lei123456
3.2.3DumitraAchizitia de echipamente performante pentru diversificarea/extinderea activitatii firmeiAB6.666.682,55 lei5.555.571,55 lei123456
3.1.3SC ALMID EURO KRAFT SRLAchizitia de echipamente pentru diversificarea activității SC ALMID EURO KRAFT SRL și crearea de noi produseAB6.666.681,55 lei5.555.570,55 lei123456
2.1.2SC DOX COMPANY SRLAchizitia de echipamente in scopul cresterii competitivitatii SC Tyramis Instal SRLAB6.666.680,55 lei5.555.569,55 lei123456
1.3.1SC DOX COMPANY SRLPlatformă ”FACTOR PLUS” ca mediu inovator de business digital pentru IMM-uriAB6.666.679,55 lei5.555.568,55 lei123456
1.2.1SC DOX COMPANY SRLCresterea competitivitatii SC ROSIAN EXPRESS SRL Medias, prin achizitia de echipamente performante pentru fabricarea jocurilor si jucariilorAB6.666.678,55 lei5.555.567,55 lei123456
1.1.1asdadsadassdAB6.666.666,55 lei5.555.555,55 lei123456
8.1.8Tarnaveni MobilaAchizitia de mijloace de transport moderneAB6.666.676,55 lei5.555.565,55 lei123456
7.1.7Tarnaveni MobilaAchizitia de mijloace de transport moderneAB6.666.675,55 lei5.555.564,55 lei123456
6.1.6SC OGRAFTER FOREST SRLAchizitia de echipamente tehnologice pentru cresterea competitivitatii societatii SC OGRAFTER FOREST SRLAB6.666.674,55 lei5.555.563,55 lei123456
5.1.5Centrului de diagnostic si tratament SebesAchizitia de echipamente si dotari pentru dezvoltarea Centrului de diagnostic si tratament Sebes – Alba SRLAB6.666.673,55 lei5.555.562,55 lei123456
4.1.4HuedinAchizitia de echipamente performante pentru modernizare centru fitnessAB6.666.672,55 lei5.555.561,55 lei123456
3.2.3DumitraAchizitia de echipamente performante pentru diversificarea/extinderea activitatii firmeiAB6.666.671,55 lei5.555.560,55 lei123456
3.1.3SC ALMID EURO KRAFT SRLAchizitia de echipamente pentru diversificarea activității SC ALMID EURO KRAFT SRL și crearea de noi produseAB6.666.670,55 lei5.555.559,55 lei123456
2.1.2SC DOX COMPANY SRLAchizitia de echipamente in scopul cresterii competitivitatii SC Tyramis Instal SRLAB6.666.669,55 lei5.555.558,55 lei123456
1.3.1SC DOX COMPANY SRLPlatformă ”FACTOR PLUS” ca mediu inovator de business digital pentru IMM-uriAB6.666.668,55 lei5.555.557,55 lei123456
1.2.1SC DOX COMPANY SRLCresterea competitivitatii SC ROSIAN EXPRESS SRL Medias, prin achizitia de echipamente performante pentru fabricarea jocurilor si jucariilorAB6.666.667,55 lei5.555.556,55 lei123456
SubactiunePrioritateBeneficiarTitluLocalizare proiectValoare totala proiect [lei]Valoare solicitata proiect [lei]Numar contractData contract