3.1.Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră