7.1.Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială