Codul apelului: PRC/132/PRC_P3/OP2/RSO2.7/PRC_A29

Perioada de depunere a proiectelor: 26.10.2023 ora 10:00 – 26.04.2024 ora 10:00

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 25.757.714 euro.

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale orașe
 • Forme asociative – parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale orașe/comune din zona funcțională urbană, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială oraș

Unitățile administrativ-teritoriale din zona funcțională urbană a orașului cu care se încheie parteneriate trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U. aferentă respectivului oraș.

Valoarea eligibilă:

 • minim 300.000 euro
 • maxim 2.500.000 euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

Activități de tip A (IVA): cod de intervenție 079

 • Intervenții ce vizează crearea și/sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane
 • Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane
 • Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/zonele urbane funcționale

Activități de tip B (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate): cod de intervenție 073

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane, transformarea și pregătirea pentru alte utilizări

Activități de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă criteriile de eficiență): cod de intervenție 074 – pentru aceste categorii de lucrări se va atașa un deviz pe obiect

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane și transformarea lor în absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.)

Activități de tip D (activități auxiliare investiției de bază):

 • În limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului- activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații, inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

Activități de tip E (Creșterea capacității administrative a beneficiarilor):

 • Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF, în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU
 • Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și conservarea biodiversității
 • Activități de cooperare interregională și transnațională

Activități de tip F

 • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului
 • Activități aferente auditului financiar al proiectului
 • Activități de informare și publicitate

Documente suport

Documente consultare publică