În cadrul unei vizite de lucru a delegației Băncii Mondiale la Alba Iulia, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională CENTRU au avut loc discuții privind susținerea pe care Regiunea Centru o va primi pentru a pregăti noua Strategie de Specializare Inteligentă (RIS3) pentru perioada post-2027, care va ține cont de noile abordări ale Politicii de Coeziune, inclusiv integrarea componentelor de Sustenabilitate și Solidaritate în acest document de planificare. Componente importante ale finanțărilor europene nerambursabile vizează acum implementarea RIS3 în toate regiunile țării, pentru a susține dezvoltarea sectoarelor regionale de excelență. 

”Ideea acestor strategii de specializare inteligentă a fost lansată de Comisia Europeană în ”Strategia 2020”, pentru a crește capacitatea Uniunii Europene de a asigura o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, ținând cont de specificul fiecărei zone. Practic, asta înseamnă ca în fiecare regiune și în fiecare țară să fie identificate acele sectoare care produc creștere economică și, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, să fie susținută inovarea și dezvoltarea mediului în domenii care aduc un avantaj competitiv și generează valoare adăugată ridicată pentru regiune.  În perioada de programare 2014-2020 strategiile regionale de specializare inteligentă au devenit instrumente de politici publice necesare pentru a direcționa mai eficient fondurile structurale, care să susțină inovarea și creșterea inteligentă, pentru o economie bazată pe cunoaștere. ADR Centru a elaborat, în 2015, prima versiune a RIS3, plecând de la nevoile actorilor regionali, care aveau preocuparea de a-și armoniza investițiile cu strategiile de specializare inteligentă. La acel moment am fost prima Agenție de Dezvoltare din România care și-a elaborat cu resurse proprii strategia de specializare inteligentă. În acest moment, Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 are o alocare foarte importantă pentru Obiectivul de Politică 1- ”O Europă mai Inteligentă”, o parte a finanțărilor vizând implementarea RIS, respectiv sprijinirea sectoarele regionale de excelență. Pentru perioada post 2027, ADR Centru trebuie să se pregătească pentru trecerea de RIS3 la RIS4 sau chiar RIS5, prin integrarea Sustenabilității și Solidarității. Din această perspectivă, expertiza și experiența Băncii Mondiale poate fi de un real folos pentru pregătirea Strategiei regionale de Specializare Inteligentă post 2027”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Pentru a susține inovarea la nivelul companiilor, Comisia Europeană a stabilit cerințe obligatorii pentru Autoritățile de Management ale programelor regionale și naționale în legătură cu Obiectivul de Politică 1, numite condiții favorizante, unele dintre acestea aplicându-se și la nivel regional, precum cea care se referă la guvernanța RIS3 sau procesul de descoperire antreprenorială. Abordarea ADR Centru a constat în utilizarea inovării ca politică orizontală relevantă pentru (aproape) toate cele 9 sectoare de specializare, fiind o abordare incluzivă, bazată pe stadiul actual de dezvoltare al economiei regionale. În discuțiile cu reprezentanții Băncii Mondiale ADR Centru a propus o schimbare de paradigmă, respectiv concentrarea intervențiilor strategice – a finanțărilor – spre sectoare sau nișe cu concentrație tehnologică și inovativă mare. Banca Mondială poate sprijini Regiunea Centru în testarea acestei ipoteze, prin identificarea de sectoare sau nișe, integrarea mai agilă a rezultatelor mecanismului de descoperire antreprenorială în proces și elaborarea unei metodologii de identificare a sectoarelor sau nișelor performante.

Din delegația Băncii Mondiale (BM) au făcut parte doamnele Luz Diaz Rios (Senior Agribusiness Specialist, New York), Aira Maria Htenas (Agriculture Economist Europe) și Adina Păsărel (EU Policy Expert România), care au subliniat că instituția financiară internațională poate asigura sprijinul necesar pentru dezvoltarea cadrului metodologic, inclusiv cu instrumente de colectare a datelor și analiză, care să poată fi utilizat ulterior pentru identificarea sectoarelor și nișelor de specializare inteligentă. Echipa BM prezentă la Alba Iulia are expertiză în domeniul AgroFood, care este unul dintre domeniile de specializare inteligentă cu potențial și la nivelul Regiunii Centru. Astfel, în urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că experții BM va putea sprijini ADR Centru în demersul de actualizare a RIS post 2027 sprijin metodologic și analitic de identificare a avantajelor competitive ale regiunii, punctele forte ale sectoarelor economice, întărirea, în același timp, a rolului procesului de descoperire antreprenorială în identificarea sectoarelor aflate în dezvoltare, a  nișelor  de specializare dar și a actorilor regionali care participă la elaborarea RIS.  Acest demers va fi acompaniat de avantajul experienței actuale a ADR Centru în implementarea actualei RIS prin Programul Regiunea Centru, experiență care va fi utilizată cu siguranță pentru a contribui la dezvoltarea unor instrumente de politică mai adaptate nevoilor de dezvoltare prin cercetare și inovare ale regiunii și la utilizarea mai eficientă a fondurilor europene.  

Informații de background

Guvernanța regională a RIS 3 implică, la nivel regional, un număr de trei actori – Consiliul de Dezvoltare Regională, Consorțiul Regional de Inovare și Agenția pentru Dezvoltare Regională – la care se adaugă grupurile de lucru ad-hoc implicate în procesul de descoperire antreprenorială, și care cooperează pe trei paliere decizionale: tehnic, strategic consultativ și strategic decizional.

Programul Operațional Regional a finanțat, în perioada 2014-2020, 8 proiecte în cadrul Axei 1 POR, pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de transfer tehnologic, proof of concept în domenii precum Smart City, Medicină, Agrofood și IT. Valoarea totală a proiectelor depășește 13,4 milioane lei.

În Aprilie 2021 Consiliul pentru Dezvoltare Regională a aprobat noua Strategie de Specializare a Regiunii Centru, care, ulterior, a devenit parte a Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI) gestionată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobată prin HG 933 / 2022.

Obiectivele RIS3 Centru pentru perioada 2021-2027 sunt:

Obiectivul 1. Susținerea creării de cunoaștere și inovării în sectoarele de excelență regionale;

Obiectivul 2. Modernizarea industrială a sectoarelor de excelență regionale;

Obiectivul 3. Integrarea în fluxurile de cunoaștere regionale, europene și globale;

Obiectivul 4. Inovare pentru comunități sustenabile;

Obiectivul 5. Susținerea digitalizării economiei și societății.

RIS3 Centru funcționează acum ca strategie de referință pentru implementarea Priorității 1 a PR Centru 2021-2027, finanțarea fiind orientată spre sectoarele de specializare inteligentă identificate: Industria alimentară, Prelucrarea lemnului, Industria pieselor și subansamblelor auto, IT și Industriile creative, Industria ușoară și pielărie, Sănătate, Industria aeronautică, Turism, Mediul construit sustenabil.

Sectorul AgroFood este important pentru Regiunea Centru și pentru județele regiunii,  existând preocupări tot mai vizibile ale județelor și ale multor localități pentru integrarea acestui domeniu ca prioritate strategică. Pentru perioada post-2027, ADR Centru trebuie să se pregătească pentru trecerea de RIS3 la RIS4 sau chiar RIS5, prin integrarea Sustenabilității și Solidarității.