MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027

Manualul de identitate vizuală reprezintă sistemul de reguli și recomandări sau interdicții de aplicare a componentelor fundamentale de reprezentare a brandului, în procesele de comunicare.

Manualul va fi utilizat în construirea mesajelor pentru toate tipurile de instrumente și canale de comunicare și promovare, cu respectarea indicațiilor referitoare la modelele de design pentru materialele tipărite sau electronice.

Denumirea completă a noului program este PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU, iar pentru denumirea prescurtată se va folosi acronimul PR CENTRU 2021-2027 sau REGIO CENTRU 2021-2027.

Măsurile minime obligatorii de informare şi publicitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

 • publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului;
 • includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii (declarația UE) într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc.;
 • realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele finanțate din FEDR și FC a căror valoare totală depășește 500.000 euro;
 • în cazul proiectelor FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR  nu depășește 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează investiții fizice, se va expune un într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent, conținând informații despre proiect; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta se asigură, în măsura posibilului, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic;
 • aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare mai mare de 5.000 lei fără TVA, achiziționate prin proiect ;
 • afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
 • în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, beneficiarii vor organiza un eveniment sau a o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a AM PR Centru, în timp util.
 • realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia.

Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe toate materialele de comunicare/ vizibilitate sunt:

 • emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul;
 • sigla Guvernului României;
 • sigla Programului „Regiunea Centru”.

NOTA BENE! Pentru perioada de programare 2021-2027, AM PR Centru pune la dispoziția beneficiarilor machetele editabile pentru măsurile minime prevăzute în prezentul ghid. AM PR Centru nu acordă avize pentru materialele de informare/comunicare prevăzute, responsabilitatea realizării acestora și respectarea prevederilor aparține beneficiarului. În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghid, beneficiarii pot contact experții de comunicare din cadrul AM PR Centru.

Consultați elementele de identitate și regulile de aplicare prevăzute în Manualul DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, versiunea decembrie 2023.

Documente suport