Obiectivele de importanță strategică din cadrul PR Centru 2021-2027 

Finanțat prin Prioritatea 1

Platformă de inovare deschisă (1.500.000 euro) Facilitează cooperarea între clienții și furnizorii de inovare pe baza inovării deschise sub forma de cocreație, crowdsourcing de soluții și inovarea bazată pe cerere. Este o platformă online, concepută și operată de o entitate sau un consorțiu selectat. Mecanismul de funcționare: o companie publică pe platformă o nevoie de inovare sub forma unei provocări, la care inovatorii interesați sunt invitați să răspundă cu posibile soluții, pe care clientul le selectează și le finanțează.

Finanțat prin Prioritatea 2

Platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-city (1.500.000 euro)

Susține conceptul Smart City în Regiune printr-o platformă online care facilitează interacțiunea dintre clienții și furnizorii de soluții. Se asigură achiziția de inovare de către UAT și testarea într-un sandbox. Platforma susține și IMM-urile furnizoare de soluții smart city prin acces la clienți, prin servicii de creștere a capacității, acces la finanțare, protecție a DPI. Este proiect pilot, scalabil, și deschide piața pentru firme noi/mici. Facilitează implicarea cetățenilor în dezvoltarea soluțiilor.

Finanțat prin Prioritatea 7

Valorificarea patrimoniului cultural UNESCO din mediul rural (13.132.254 euro)

Siturile UNESCO fac parte din patrimoniul cultural mondial, și sunt repere simbolice esențiale pentru comunitățile pe teritoriul cărora se regăsesc, prin rolul lor istoric de agregator al comunității. Intervențiile nu se rezumă la restaurarea/reabilitarea/consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, ci sunt orientate către comunitate și urmăresc un impact pozitiv asupra comunităților locale. Implementarea cu succes a acestui gen de proiecte poate fi un model inovativ de abordare a resurselor de patrimoniu și poate inspira replicarea aceluiași model și în alte comunități