Programul Regiunea Centru 2021-2027 are un buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR, alocat pentru dezvoltarea județelor din Regiune, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Cele 8 priorități de investiții ale programului vizează următoarele domenii:

  1. cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale; dezvoltarea IMM-urilor regionale,
  2. digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor;
  3. eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional; infrastructură verde și albastră
  4. mobilitate urbană durabilă
  5. modernizarea infrastructurii de transport județene
  6. infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ
  7. dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale
  8. susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional.

Consultați aici situația proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru, în cadrul PR Centru 2021-2027.

Documente suport