Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

* Sibiu - Restaurare patrimoniu cultural
Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

*Alba - Eficientizare energetică clădiri rezidențiale
Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

* Brașov - Mobilitate urbană durabilă
Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

* Covasna - Infrastructură verde și albastră
Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

* Harghita - Reabilitare Infrastructură educație
Împreună dezvoltăm regiunea!
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Valoarea totală alocată la nivel regional - 1,38 miliarde euro.

* Mureș - Infrastructură de afaceri și specializare inteligentă

Noutăți

28 septembrie 2023

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum 2 privind modificarea perioadei de depunere aferentă apelului 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-ur

27 septembrie 2023

Puteți consulta alăturat erata centralizatorului de întrebări și răspunsuri adresate în cadrul sesiunii online de informare cu prezentarea cerințelor prevăzute în Ghidul  aferent ”1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri” .

26 septembrie 2023

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum  pentru modificarea Ghidul Solicitantului aferent apelului 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri după cum urmează:

26 septembrie 2023

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis un Corrigendum de modificare a secțiunilor și completare a anexelor aferente Ghidului solicitantului 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar.

26 septembrie 2023

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum 2 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului/Secțiunea 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării și completarea Secțiunii 14. Anexe

22 septembrie 2023
19 septembrie 2023
15 septembrie 2023

Implementarea Proiectului cod SMIS 161781 – ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în… Mai multe Asistență tehnică pentru implementarea PR Centru 2021-2027

Priorități

O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

O regiune digitală

O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

O regiune cu mobilitate urbana durabilă

O regiune accesibilă

O regiune Educata

O regiune cu turism sustenabil

O regiune atractivă

Județele Regiunii Centru

Obiectiv REGIO

Scurtă prezentare a Regiunii Centru și a Programului derulat în regiune cu fonduri nerambursabile

Indicatori estimați Program

587

IMM-uri sprijinite
pentru investiții

832

de IMM-uri
sprijin instruire angajați

214 firme

+ 30 instituții
sprijinite pentru digitalizare

3.800

locuințe eficiente
energetic

72.600 mp

clădiri publice
eficiente energetic

70 hectare

zone verzi
modernizate

20 hectare

terenuri degradate
reutilizate

120 km

noi piste
de biciclete

192 km

drumuri
modernizate

6.650

utilizatori structuri
educaționale modernizate

1.310.684

beneficiari proiecte
dezvoltare urbană

237.455

vizitatori situri
culturale și turistice

Harta proiectelor REGIO 2014-2020

Contracte semnate

1182

Valoare totală proiecte semnate

1,76 miliarde euro

Sumă solicitată finanțare

1,43 miliarde euro