În cadrul acestei priorități vor fi finanțate acțiuni care vizează valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile RIS3, prin sprijinirea structurilor de CDI și TT care să permită inovarea și transferul de tehnologie către firme, susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere și modernizarea industrială la nivelul IMM-urilor, coroborat cu susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor.
Acestea vor fi realizate prin următoarele activități: dezvoltarea capacităților publice și private de CDI, participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, realizarea de investiții tehnologice în IMM-uri, încheierea de către IMM-uri a unor parteneriate pentru inovare, realizarea unei platforme pilot de inovare deschisă (proiect strategic regional). De asemenea, va fi susținută creșterea accelerată pentru start-up-uri și microîntreprinderi, precum și înființarea de incubatoare și acceleratoare de afaceri.

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate/ OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunile vizează consolidarea capacității regionale de CDI și dezvoltarea conexiunilor între mediul de CD, afaceri și societate, pentru a crea produse, procese, practici, metode sau servicii noi sau îmbunătățite, în concordanță cu RIS3.

Acțiunea 1.1: Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor

 • 1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI și TT
 • 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI de la nivelul întreprinderilor

Acțiunea 1.2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi, centre de CD și sectorul învățământului superior, integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile RIS regionale

 • 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare
 • 1.2.2 Clustere inovative

Acțiunea 1.3: Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă

 • 1.3.1 Trecerea de la idee la piață
 • 1.3.2 Parteneriate pentru inovare
 • 1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisa

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM -urilor, inclusiv prin investiții productive / OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă

 • 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM
 • 1.4.2 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Actiunea 1.5: Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM

 • 1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri
 • 1.5.2 Parcuri industriale în domenii RIS3

FILTREAZĂ DUPĂ

Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 30.04.2024 - 24.05.2024
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 13.05.2024 - 31.05.2024
Perioadă consultare: 15.03.2024 - 29.03.2024
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 29.03.2024-19.04.2024
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 29.05.2024 ora 12:00 – 30.09.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 14.09.2023 - 05.10.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 28.05.2024 ora 12:00 – 27.09.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 03.08.2023-02.09.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 18.03.2024-01.04.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 28.02.2024 - 21.03.2024
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 27.02.2024-19.03.2024
Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 31.01.2024 - 21.02.2024
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 29.05.2024, ora 12:00 și 29.08.2024, ora 12:00.
Perioadă consultare: 22.09.2023-13.10.2023
Prioritatea 8 – O regiune atractivă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 29.02.2024, ora 12:00 – 28.02.2025, ora 12:00
Perioadă consultare: 25.10.2023-15.11.2023
Prioritatea 5 – O regiune accesibilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 29.02.2024 ora 12:00 – 28.02.2025 ora 12:00
Perioadă consultare: 25.10.2023-15.11.2023
Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 02.10.2023-23.10.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 20.02.2024 ora 12:00 – 20.05.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 03.07.2023-02.08.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 10.08.2023-04.09.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 02.10.2023-23.10.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 31.10.2023 – 21.11.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Inactiv
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 5 – O regiune accesibilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.07.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Inactiv
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.01.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Inactiv
Perioadă depunere: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.12.2023 ora 10:00
Perioadă consultare: 23.03.2023-24.04.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.07.2024 ora 10:00
Perioadă consultare: 23.03.2023-24.04.2023
Prioritatea 9 – Asistență tehnică
STADIU: Inactiv
Perioadă consultare: 14.03.2023-13.04.2023
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: Inactiv
Perioadă depunere: 02.09.2023 ora 12:00 – 02.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 04.04.2023-04.05.2023
Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbana durabilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 18.09.2023 ora 12:00 – 19.08.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: Inactiv
Perioadă depunere: 11.12.2023 ora 12:00 – 12.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.03.2023-30.04.2023
Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbana durabilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 10.11.2023 ora 12:00 – 10.10.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 07.07.2023-06.08.2023
Prioritatea 8 – O regiune atractivă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 08.12.2023 ora 12:00 – 08.11.2024 ora 24:00
Perioadă consultare: 10.08.2023-04.09.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 26.10.2023 ora 10:00 – 26.07.2024 ora 10:00
Perioadă consultare: 05.07.2023-04.08.2023
Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 15.12.2023 ora 12:00 – 15.07.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 07.04.2023-08.05.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU:

Rezultate:

 • 121 cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin;
 • 16.659.752 euro investite în echipamente pentru cercetare și inovare;
 • 29 entități publice de cercetare care investesc în competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat;
 • 40 locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin;
 • 290 angajați din entitățile publice de cercetare care finalizează programe de formare;
 • 587 întreprinderi care beneficiază de sprijin;
 • 64 IMM-uri care utilizează servicii pentru pepinierele de afaceri la un an după crearea pepinierei;
 • 158 întreprinderi noi aflate încă pe piață;
 • 28 întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar;
 • 1.082 locuri de muncă create în IMM-urile care se localizează în Parcul Industrial și care beneficiază de sprijin.