Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a fost desemnată ca Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru prin Memorandumul de Guvern privind arhitectura programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 din februarie 2020, precum și prin OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România aprobată prin Legea 277/26.11.2021.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management, a pregătit și a negociat direct cu Comisia Europeană Programul Regional pentru perioada 2021-2027, în strânsă colaborare cu partenerii regionali, în funcție de nevoile și specificul regiunii. 
Pentru informații privind Programul Regiunea Centru, vă puteți adresa echipei AMPR la următoarele date de contact: https://www.regiocentru.ro/contact/