O dată cu preluarea atribuțiilor aferente Autorității de Management pentru gestionarea Programului Regiunea Centru, printre noile responsabilități ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru se numără și evaluarea programului. Această funcție se referă la examinarea sistematică și obiectivă a beneficiilor/impactului programului pe baza unor metode de cercetare recunoscute, cu scopul de a determina măsura în care au fost îndeplinite obiectivele propuse, au fost utilizate resursele, s-a respectat design-ul inițial sau ar fi necesare anumite modificări ale acestuia datorită schimbării contextului. 

Conform Regulamentului European 1060/2021, Autoritatea de Management (AM) efectuează evaluări ale programului din perspectiva eficacității, eficienței, relevanței, coerenței și a valorii adăugate a UE pentru îmbunătățirea calității elaborării și implementării programelor. 

În baza Procedurii Operaționale pentru Evaluarea Programului și a Dispoziției Directorului General al ADR Centru în luna februarie s-a constituit Comitetul de Coordonare a Evaluării (CCE) pentru a asigura calitatea și transparența procesului de evaluare în etapele cheie ale activităților 

Rolul membrilor CCE este sprijinirea derulării studiilor de evaluare prin analiza, dezbaterea, formularea de observații și aprobarea conținutului PME, a Caietelor de Sarcini -Termenii de Referință și asupra diverselor versiuni ale Rapoartelor de evaluare, furnizarea de informații/sprijin pentru evaluatorii externi, aplicarea Planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor rapoartelor de evaluare și diseminarea rezultatelor.

COMPONENȚA CCE:

Reprezentanții permanenți cu drept de vot: 

Reprezentanții ADR Centru 

 • Director AM PR Centru – președinte CCE, poate delega această atribuție către Șef Serviciu SEPR
 • Șef Serviciu SEPR Centru – vicepreședinte, va prelua funcția de președinte ori de câte ori se impune 
 • Directorii și șefii de structuri din cadrul Autorității de Management al Programului Regiunea Centru
 • Serviciul Asistență Tehnică
 • Director Departament Relații Publice și Comunicare 

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale:

Consilii Județene din Regiunea Centru

 • Consiliul Județean Alba
 • Consiliul Județean Brașov
 • Consiliul Județean Covasna
 • Consiliul Județean Harghita
 • Consiliul Județean Mureș
 • Consiliul Județean Sibiu

Asociația Municipiilor din România – Sucursala Centru
Asociația Orașelor din România
Asociația Comunelor din România

Reprezentanți ai mediului privat, academic și ai ONG-urilor

Principalele atribuții ale Comitetului de Coordonare al Evaluării: 

Susținerea activității de evaluare prin asigurarea calității și transparenței procesului de evaluare în etapele cheie ale activităților 

MEMBRII Comitetului de Coordonare al Evaluării: 

 • participă la reuniunile CCE la convocarea Președintelui/BEPR Centru; 
 • contribuie la elaborarea și avizarea PME și la modificările ulterioare; 
 • analizează și emit aviz consultativ asupra Caietelor de Sarcini – termenii de referință pentru evaluări ce vor fi lansate (obiective, întrebări de evaluare și domenii evaluate, activitățile contractului); 
 • analizează, în limitele competenței sale/direcției/instituției pe care o reprezintă, Raportul inițial și toate versiunile Rapoartelor de evaluare sau alte documente aferente evaluării și transmit un punct de vedere managerului de evaluare; 
 • aprobă prin vot Raportul inițial și Rapoartele de evaluare aflate în diverse etape; 
 • analizează și aprobă Planul de acțiune cuprinse în studiile de evaluare; 
 • sprijină Evaluatorul în derularea activității, prin facilitarea accesului la informații

Prima activitate relevantă și probabil cea mai complexă este elaborarea Planului de Evaluare pentru următorii șapte ani, care conform reglementărilor europene trebuie prezentat Comitetului de Monitorizare la cel mult un an de la aprobarea programului.

Documentul strategic cuprinde viziunea strategică a ADR Centru în ceea ce privește evaluarea și prezintă în detaliu tipurile de evaluări, metodologia, calendarul, bugetul și modul de diseminare a studiilor de evaluare ce vor fi realizate pe perioada implementării Programului Regiunea Centru.