Reguli identitate vizuală

Prezenta secțiune are în vedere asigurarea utilizării corecte a elementelor de identitate vizuală ale contractelor de finanțare PR Centru 2021-2027 și stabilește regulile de identitate vizuală care trebuie respectate.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a stabilit reguli specifice detaliate și recomandări punctuale, în completarea regulilor generale din ghidul MIPE, care sunt minime și obligatorii.

În cazul în care sunt necesare clarificări în ceea ce privește înțelegerea acestor prevederi sau pentru situații neprevăzute, beneficiarii pot contacta echipa de comunicare din partea ADR Centru:

Prevederile se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest ghid.

Prevederile prezentului ghid NU se aplică documentelor elaborate în cadrul procedurilor de achiziție publică sau cumpărare directă, după caz, derulate de către solicitantul/ beneficiarul de finanțare din fonduri PR Centru în perioada 2021-2027, nici celor elaborate de către operatorii economici participanți în cadrul unei proceduri de achiziție și nici documentelor de plată (facturi, ordine de plată etc.).

De asemenea, nu se aplică în cazul corespondenței dintre AM/ministere și beneficiari pe tema proiectelor europene.

Puteți consulta regulile și elementele accesând secțiunile de mai jos:

MIV PR Centru 2021-2027

Machete editabile informare și publicitate