Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru), consideră important și util să vină în întâmpinarea potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din Regiunea Centru, prin realizarea unei liste cu organizațiile care activează în regiune și care au dorit să comunice tuturor celor interesați faptul că desfășoară activități privind elaborarea proiectelor, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul Fondurilor Structurale.
Toate aceste entități trebuie să completeze formularul de înscriere care prezintă informații despre organizație și despre activitatea desfășurată de către acestea. Organizațiile care desfășoară activități de consultanță și care doresc să apară în cadrul acestei secțiuni sunt invitate să descarce formularul online, să-l completeze și să-l transmită la adresa de e-mail: helpdesk[at]adrcentru.ro pentru a fi postat pe pagina de internet.
IMPORTANT! Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care doresc sa se înscrie în baza de date, formularele completate transmise de către firmele de consultanță vor fi publicate pe pagina de internet a Programului Regiunea Centru. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru nu are nicio relație specială cu aceste organizații și nu își asumă nicio responsabilitate privind activitatea desfășurată de aceste firme.
Datele prezentate în formular sunt cu titlu informativ și se află in responsabilitatea exclusivă a organizațiilor care au completat formularul!
ADR Centru realizează numai centralizarea firmelor de consultanță care completează formularul online.
Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pot fi contactați la Serviciul Helpdesk, email:
helpdesk[at]adrcentru.ro .

Documente utile

Formular firme de consultanta

Lista firmelor de consultanta