La baza elaborării Programului ”Regiunea Centru” au stat o serie de documente suport care au contribuit la identificarea nevoilor existente în regiune și la stabilirea planului de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategice ale Regiunii.

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3)

Dezvoltare urbană

ADR pune la dispoziția beneficiarilor materiale suport necesare în elaborarea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a realizat 2 îndrumare referitoare la întocmirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care au drept unic scop informarea potențialilor beneficiari asupra documentelor formale si informale referitoare la realizarea SIDU/PMUD.

Totodată a fost realizat un model de Grilă de auto – verificare a conformităţii administrative și a admisibilității P.M.U.D. la nivel de Municipiu –Zona Metropolitană-Zona urbană funcțională, precum și o Grilă de auto – verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D. la nivel de oraș.

Documente suport