În Cadrul de performanță al Programului Regiunea Centru 2021-2027 au fost setați o suită de indicatori de realizare și de rezultat pentru a reflecta atingerea obiectivelor specifice selectate în cadrul programului.

Pentru fiecare Obiectiv de Politică și Obiectiv Specific selecția indicatorilor reflectă opțiunile de programare a fondurilor și obiectivele concrete asumate pentru intervențiile propuse, cu scopul de a permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului pe parcursul implementării sale.

Cele mai relevante tinte propuse sunt:

Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

 • 195 de întreprinderi inovatoare sprijinite
 • 587 de IMM-uri care primesc sprijin pentru investiții
 • 832 de IMM-uri care primesc sprjin pentru instruirea angajaților
 • 3684 de angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare

Prioritatea 2 – O regiune digitală

 • 214 intreprinderi care beneficiaza de sprijin pentru digitalizare;
 • 30 institutii publice care beneficiaza de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse si procese digitale.

Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Eficiență energetică

 • 3800 locuințe cu performanță energetică îmbunătățită
 • 72600 mp clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită

Infrastructură verde și Albastră

 • 70 ha infrastructuri verzi
 • 20 ha terenuri degradate reutilizate

Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă

 • Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate – 2.000.000,00
 • Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile – 675.000,00
 • Piste ciclabile care beneficiază de sprijin 120 km
 • Benzi de circulație dedicate transportului public 20 Km

Prioritatea 5 – O regiune accesibilă

 • Lungimea drumurilor noi sau reabilitate – din afara TEN-T -10 km
 • Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate 182 km

Prioritatea 6 – O regiune educată

 • Cca 6650 utilizatori anuali ai structurilor educaționale si a celor de ingrijire a copiilor, noi sau modernizate

Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil

 • Creșterea numărului de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază  de sprijin – 70.772
 • Numărul siturilor culturale si turistice care beneficiază de sprijin 8

Prioritatea 8 – O regiune atractivă

 • Număr beneficiari ai proiectelor de dezvoltare urbana 1.310.684
 • Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin – 237.455