Planul de comunicare pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021 -2027, formă prescurtată PR CENTRU 2021-2027, are misiunea de a asigura vizibilitatea și transparența derulării PR Centru 2021 – 2027 în rândul tuturor categoriilor de grupuri țintă stabilite prin actualul Plan. Acesta își propune realizarea unei informări corecte și prompte către orice persoană sau instituție, menținerea unei imagini pozitive asupra Programului ”Regiunea Centru” și asupra rolului pe care îl are Uniunea Europeană în procesul de dezvoltare a regiunilor. 

Programul Operațional Regional (POR) se implementează în România începând din 2007, până în 31.12.2022 fiind derulate la nivel național două programe similare, aferente a două perioade de programare la nivel european: 2007-2013 și 2014-2020. Pe parcursul acestor perioade, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a avut rolul de Organism Intermediar, iar Ministerul Dezvoltării (cu diferite denumire de-a lungul perioadelor) a avut rolul de Autoritate de Management pentru program. 

În baza prevederilor Legii 277/2021, Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru are statutul de Autoritate de Management pentru gestionarea fondurilor nerambursabile alocate prin Programul ”Regiunea Centru” realizat și dedicat exclusiv Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Astfel, Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru va gestiona un buget de peste 1,38 miliarde euro fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea celor șase județe din Regiunea Centru – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – finanțând atât proiectele autorităților publice, cât și ale mediului privat. 

Pe data de 25 iulie 2022, Acordul de Parteneriat România – Comisia Europeană a fost aprobat prin Decizie a Comisiei Europene, iar în data de 05 octombrie 2022, a fost semnat Acordul de parteneriat pentru Politica de Coeziune 2021-2027. Este un document de o importanță capitală pentru România, atât prin valoarea fondurilor europene pe care le prevede de peste 43 mld euro, din care peste 30 miliarde euro sunt granturi și 13 mld euro cofinanțare dar și prin descentralizarea dezvoltării regionale. Programul Regiunea (PR) CENTRU 2021-2027, a fost elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru în calitate de Autoritate de Management pentru acest Program, începând cu anul 2020 în cadrul unui larg parteneriat regional. În 27 octombrie 2022, Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană.

Din punct de vedere al comunicării, trecerea de la denumirea Program Operațional Regional la denumirea Program ”Regiunea Centru” 2021-2027 și tranziția de la coordonarea programului de la nivel național, proces derulat pe două perioade de programare, 20017-2013, 2014-2020, la coordonarea la nivel regional pe perioada 2021-2027 se va realiza păstrând notorietatea programelor derulate și personalizarea tranziției la nivel regional, prin utilizarea aceleiași denumiri a programelor anterioare (REGIO) și personalizarea pe Regiune (Centru) noul logo și brandul pentru program având  denumirea REGIO- Programul Regiunea Centru 2021-2027. 

Date fiind rezultatele anterioare ale Programelor Operaționale Regionale derulate la nivel regional și situarea acestora în rândul programelor performante, cu un grad înalt de notorietate și de încredere al populației, există un prag înalt de așteptări pentru perioada următoare de programare, ceea ce responsabilizează și mai mult instituțiile implicate în gestionarea lui.

Documente suport