Perioada de depunere a proiectelor: 13.05.2024 ora 14:00 – 31.05.2024 ora 14:00

Apelurile lansate sunt de tip necompetitiv bazate pe lista de proiecte preidentificate, selectate la etapizare din cadrul POR 2014-2020 în cadrul PR Centru, care constituie Anexa 1 la prezentul Ghid.

Bugetul alocat este in conformitate cu bugetul care rezulta din lista de proiecte preidentificate, propuse a fi etapizate din cadrul POR 2014-2020 în cadrul PR Centru, care constituie Anexa 1 la prezentul Ghid.

Solicitanți eligibili:

În cadrul prezentului ghid reprezintă solicitanți eligibili beneficiarii de contracte de finanțate încheiate prin POR 2014-2020 ai căror proiecte se regăsesc în lista de proiecte preidentificate.

Eligibilitatea solicitanților de proiecte etapizate se consideră îndeplinită conform condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014 – 2020.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Sunt eligibile proiecte cuprinse in Lista de proiecte etapizate (Anexa 1) și pentru care activitățile eligibile respectă toate prevederile POR 2014-2020 în conformitate cu grilele de verificare a eligibilității întocmite anterior semnării contractelor de finanțare.

Activitățile incluse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat. De asemenea, activitățile incluse trebuie sa se încadreze in codurile de intervenție din PR Centru.

Acțiunile sprijinite prin prezentului ghid sunt cele care fac obiectul etapei a II a aferenta proiectelor etapizate și sunt conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, aliniate acțiunilor din PR Centru 2021-2027 :

PRIORITATEA 3. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL

Acțiunea 3.1 – Eficienta energetica rezidential

Acțiunea 3.2 – Eficienta energetica cladiri publice

Acțiunea 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – municipii

Acțiunea 3.4 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orase

PRIORITATEA 4. O REGIUNE CU MOBILITATE URBANA DURABILĂ

Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane)

PRIORITATEA 5. O REGIUNE ACCESIBILĂ

Acțiunea 5.1 – Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la  rețeaua TEN-T

PRIORITATEA 6. O REGIUNE EDUCATA

Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu

Intervenția 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar

Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar

Acțiunea 6.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic

Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar

PRIORITATEA 7. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

Acțiunea 7.1. Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural

Intervenția 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare

PRIORITATEA 8. O REGIUNE ATRACTIVĂ

Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată – Municipii

Acțiunea 8.2 – Dezvoltare urbană integrată -Orașe

Documente suport

Documente consultare publică