Codul MySMIS al apelului: PRC/41/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24

Perioada de depunere a proiectelor: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.02.2024 ora 12:00

Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 68.945.777 euro.

Solicitanți eligibili:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale din Regiunea Centru
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale
  • Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru
  • Autoritățile publice centrale
  • Parteneriate între entitățile de mai sus

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

  • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii, lucrări de reabilitate/modernizare termică a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri, dotări
  • Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare: construcții, instalații și dotări aferente măsurilor auxiliare

Activități conexe activității de bază:

  • Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică
  • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

Documente suport

Documente consultare publică