La nivelul regiunii, infrastructura de drumuri județene este deficitară în ceea ce privește calitatea și starea tehnică. Drumurile nemodernizate pot deveni greu practicabile în anotimpul rece.
În acest context, PR Centru va finanța acțiuni prin care se dorește conectarea zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate la rețeaua TEN-T, în corelare cu investițiile regionale anterioare, dar și cu cele de la nivel național. Se urmărește și decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane pentru a putea contribui la implementarea PMUD.

OS 3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Acțiunea 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Acțiunea 5.2 Decongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces din municipiile reședință de județ

FILTREAZĂ DUPĂ

Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 02.10.2023-23.10.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 29.11.2023-22.12.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 03.07.2023-02.08.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 03.08.2023-02.09.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 10.08.2023-04.09.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 14.09.2023 - 05.10.2023
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 22.09.2023-13.10.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 02.10.2023-23.10.2023
Prioritatea 8 – O regiune atractivă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 25.10.2023-15.11.2023
Prioritatea 5 – O regiune accesibilă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 25.10.2023-15.11.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: In consultare
Perioadă consultare: 31.10.2023 – 21.11.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 5 – O regiune accesibilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.07.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.01.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 6 – O regiune educata
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.12.2023 ora 10:00
Perioadă consultare: 23.03.2023-24.04.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.07.2024 ora 10:00
Perioadă consultare: 23.03.2023-24.04.2023
Prioritatea 9 – Asistență tehnică
STADIU: Activ
Perioadă consultare: 14.03.2023-13.04.2023
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 02.09.2023 ora 12:00 – 02.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 04.04.2023-04.05.2023
Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbana durabilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 18.09.2023 ora 12:00 – 19.08.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.01.2023 – 02.03.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 11.12.2023 ora 12:00 – 12.02.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 31.03.2023-30.04.2023
Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbana durabilă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 10.11.2023 ora 12:00 – 10.10.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 07.07.2023-06.08.2023
Prioritatea 8 – O regiune atractivă
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 08.12.2023 ora 12:00 – 08.11.2024 ora 24:00
Perioadă consultare: 10.08.2023-04.09.2023
Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 26.10.2023 ora 10:00 – 26.04.2024 ora 10:00
Perioadă consultare: 05.07.2023-04.08.2023
Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: Activ
Perioadă depunere: 15.12.2023 ora 12:00 – 15.05.2024 ora 12:00
Perioadă consultare: 07.04.2023-08.05.2023
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: Inactiv
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
STADIU: Inactiv
Prioritatea 2 – O regiune digitală
STADIU: Inactiv
Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil
STADIU: Inactiv

Rezultate:

  • 182 km de drumuri reconstruite sau modernizate din afara TEN-T;
  • 261.344.432 pasageri/km/an pentru drumurile nou construite, reconstruite, reabilitate sau modernizate.