Un nou contract de finanțare semnat de ADR Centru în cadrul Programului ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027!

În Regiunea Centru continuă, cu ajutorul fondurilor nerambursabile, procesul de îmbunătățire a  eficienței energetice a clădirilor publice cu accent pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel, prin reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale Biertan, se asigură atât îmbunătățirea accesului egal la serviciile de calitate în educație, formare și învățare cât și dorința de a crea local o comunitate cât mai prietenoasă cu mediul. Este al doilea contract de finanțare semnat prin intermediul programului PR Centru 2021-2027, prin care  UAT Comuna Biertan se asigură că și copiii din localitatea Biertan vor avea condiții mult mai bune pentru a se integra într-un sistem educațional modern cu accent pe modernizarea și reabilitarea energetice a clădirii școlii.

Clădirea școlii este amplasată în centrul istoric al comunei Biertan, localitate care este printre primele așezări germane din Transilvania și se remarcă prin stilul franconic al șirurilor de case din jurul unei piețe centrale, deasupra căreia se înalță o impunătoare Biserică-Cetate. Finanțarea pentru punerea în valoare a acestui ansamblu este asigurată tot prin PR Centru. Proiectul de față este integrat într-o strategie amplă de regenerare a localității, contribuind în afara obiectivelor de mediu, la îmbunătățirea aspectului urbanistic al zonei, prin reabilitarea fațadei clădirii existente. Cererea de finanțare a fost pregătită în strânsă corelare cu obiectivele din Strategia de dezvoltare locală, având scopul de a face, cu ajutorul fondurilor nerambursabile, o comună mai atractivă pentru turiști și, de asemenea, de a dezvolta educația în comunitate.

Contractul de finanțare a fost semnat de primarul Mircea Mihai Dragomir, reprezentând Comuna Biertan în calitate de beneficiar și de Simion Crețu, Director general ADR Centru, care reprezintă instituția finanțatoare. Fondurile sunt alocate prin Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectiv specific 2.1 –  Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 18.393.066,98 lei, din care suma de 13.622.020,70 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Pe parcursul celor 32 de luni estimate de beneficiar ca fiind necesare pentru finalizarea proiectului, se va asigura eficientizarea energetică a clădirii școlii gimnaziale din comuna Biertan, fapt care va duce la  scăderea consumurilor de energie termică, electrică și de apă. Prin proiect se vor instala sisteme alternative de energie din surse regenerabile, pentru reducerea emisiilor de carbon și adaptarea spațiului pentru crearea unor condiții de confort și sănătate pentru desfășurarea activităților didactice.

Clădirea în care funcționează școala a fost construită în anul 1883 și până în prezent nu a beneficiat de lucrări de consolidare și reabilitare, iar starea ei fizică, vechimea și circuitele funcționale, inclusiv instalațiile auxiliare vechi induc pierderi mari de energie, insecuritate fizică și calitate slabă a actului educațional, pe lângă cheltuieli mari de funcționare. Proiectul de față prevede înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu tâmplărie din lemn stratificat, termoizolarea planșeului peste etaj cu 25 cm vată minerală, reabilitarea fațadei cu tencuială termoizolantă și instalarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă pentru încălzire și apă caldă. Se va înlocui sistemul de distribuție termică și corpurile de încălzire, se vor monta 60 panouri fotovoltaice și se va instala un sistem BMS la nivelul întregii clădiri. Lucrările vor mai include refacere instalațiilor de distribuție apă potabilă și canalizare, refacerea instalației electrice de iluminat ecologic (LED), consolidarea șarpantei, înlocuirea învelitoarei cu țigle ceramice și refacerea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul șarpantei. Cei 105 elevi vor beneficia de cele mai bune condiții de desfășurare a activității educaționale, iar pe de altă parte urmând să fie reduse semnificativ cheltuielile aferente întreținerii și funcționării scolii.

Se va pune accent și pe amenajarea spațiului destinat desfășurării activității educaționale. Se propun astfel lucrări de recompartimentare și refacere finisaje interioare, implementarea unor sisteme de securitate la incendiu și instalații voce-date, cât și de adaptare a infrastructurii pentru persoane cu dizabilități, înlocuirea obiectelor sanitare și extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru noul grup sanitar, măsuri de consolidare, restaurare elemente decorative fațadă exterioară și refacere trotuare de protecție la exterior etc.

Societatea actuală este un mare consumator de energie, una din principalele probleme cu care se confruntă edilii fiind faptul că o cantitate destul de însemnată de energie este pierdută prin funcționarea clădirilor publice, fapt datorat în principal alveolării necorespunzătoare ale acestora, precum și instalațiilor învechite pe care majoritatea le includ. Cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile vom încerca să rezolvăm cât mai multe probleme de eficiență energetică cu care se confruntă comunitățile noastre. Proiectul de față este cu atât mai important deoarece duce la realizarea de economii la facturile de energie, la un mediu mai curat și o securitate mai mare în domeniul energetic, concomitent cu integrarea unității de învățământ cu Ansamblu arhitectural în centrul localității. Copii din Biertan vor avea condiții mai bune de studiu, un confort mai ridicat în clase pentru a-si croi un drum mai bun în viață pentru a avea șanse de reușită pentru a combate sărăcia, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alba Iulia, 29.04.2024

Documente suport