New European Bauhaus/Noul Bauhaus European (NEB) este o inițiativă europeană strategică ce urmărește să faciliteze tranziția verde și digitală prin implicarea tuturor factorilor interesați. Conceptul Noului Bauhaus European este prezentat în Comunicarea Comisiei Europene COM/2021/573.

Având în vedere că implementarea abordării NEB este susținută în PR Centru (în implementarea proiectelor din cadrul OS 4.6 – acțiunea 7 1 și în selecția proiectelor  din cadrul O 2.1 – acțiunile 3.1 și 3.2, OS 2.7  – acțiunile 3.3 și 3.4  și OS 5.1 -acțiunile din cadrul P8), pentru a veni in sprijinul solicitanților, ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru PR Centru, pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate Comunicarea Comisiei Europene COM/2021/573 și o prezentare a inițiativei NEB ce include și câteva de exemple de proiecte din România precum și modul  în care pot fi evidențiate cele 3 aspecte cheie ale NEB: sustenabilitate, incluziune și estetic.

Mai multe informații privind documentele utile pentru elaborarea proiectelor finanțate prin Programul ’’Regiunea Centru’’, regăsiți aici.

Documente suport