Pentru viitoarea perioadă de programare financiară 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este desemnată Autoritate de Management, cu rol major în gestionarea Programului Operațional Regional 2021-2027 la nivelul celor șase județe din regiune: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pentru optimizarea procesului de tranziție a ADR Centru de la Organism Intermediar la Autoritate de Management, recent a avut loc o întâlnire online între experții Comisiei Europene și reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea stabilirii rolurilor și funcțiilor sale în perioada de programare 2021-2027. În cadrul reuniunii de lucru doamna Aline Humbert, director adjunct al Direcției Europa din cadrul Consiliului Regional al regiunii franceze Bourgogne – Franche – Comté, a prezentat procesul de pregătire a viitorului Program Operațional Regional, pentru această regiune.

Discuțiile de lucru au avut loc în cadrul instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații a Comisiei Europene, denumit TAIEX-REGIO Peer 2 Peer. Acesta sprijină administrațiile publice implicate în gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regională din Statele Membre să facă schimb de experiență. Acest instrument de lucru este în mare măsură orientat spre necesitățile administrațiilor și oferă expertiză adecvată adaptată pentru a aborda problemele într-un termen scurt. TAIEX-REGIO Peer 2 Peer a fost creat în 2015 în cooperare cu Direcția Generală Politică Regională și Urbană a CE. Scopul instrumentului este de a ajuta administrațiile din Statele Membre să-și împărtășească experiența mai ușor în diferite domenii legate de managementul FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională și a Fondului de Coeziune. TAIEX-REGIO PEER 2 PEER este implementat de DG pentru Vecinătate și Negocieri pentru Extindere.

A fost o întâlnire de succes pentru pregătirea viitorului Program Operațional Regional 2021-2027 și a structurii Autorității de Management care va funcționa în cadrul ADR Centru, la care echipa ADR Centru a beneficiat de expertiza oferită de Regiunea Bourgogne – Franche – Comté din Franța, prin intermediul programului finanțat de Comisia Europeană.. Având în vedere desemnarea ADR-urilor ca Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale în februarie 2020, noi am demarat procesul de elaborare a POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru. După o primă versiune transmisă anul trecut Comisie Europene,, în urma recomandărilor primite de la DG Regio pregătim versiunea a doua a POR 2021-2027, pe care în urma acestei întâlniri online vom reuși să o îmbunătățim, iar în cursul lunii următoare o vom transmite către CE”, a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Pe parcursul discuțiilor online derulate în 17-18 februarie 2021, s-au abordat de către cele două regiuni și experții Comisiei Europene mai multe detalii despre structurile parteneriale și tehnice implicate în elaborarea POR 2021-2027 și procedura de consultare a stakeholderilor – actorilor locali/regionali. De asemenea, s-a analizat rolul structurilor de decizie implicate în aprobarea POR, precum și legătura sau cooperarea acestora cu structurile de decizie de la nivel regional și corelarea POR cu alte strategii regionale și alte programe operaționale regionale și naționale din ambele țări. Prioritățile selectate la nivel de program pe fiecare regiune și alocarea bugetară, în special pentru dezvoltarea urbană, precum și guvernanța politicii urbane au fost teme importante de discuție.

Referitor la exercitarea rolului de Autoritate de Management, partea franceză a prezentat procedurile de selectare a operațiunilor, organizațiilor și structurilor implicate în procesul de selecție, precum și sprijinul acordat pentru constituirea Comitetului de Monitorizare regional, iar echipa ADR Centru a detaliat modul în care structurile parteneriale regionale au contribuit la realizarea POR 2021-2027. Nu în ultimul rând, administrarea programului, respectiv managementul financiar la nivel de program și încadrarea proiectelor în prevederile legislative naționale, au fost alte teme importante discutate de reprezentanții celor două regiuni.

Datorită faptului că regiunea franceză este partener ADR Centru și în cadrul proiectului european ”Color Circle”, reprezentanții ambelor regiuni au conchis ca pe viitor să aibă loc o întâlnire de lucru și discuții în Regiunea Centru în cadrul cărora francezii vor putea oferi noi informații pentru dezvoltarea regiunii noastre, văzând proiectele deja implementate în perioada 2007-2021.

Informații background POR 2021-2027:

Viziunea POR 2021-2027 prevede ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetățean. Bugetul alocat pentru POR Centru 2021-2027 este de 1,39 miliarde euro, din care peste 1,18 miliarde euro sunt alocați din FEDR.

În perioada mai–iunie 2020 echipa ADR Centru a elaborat versiunea ”0” a POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru, pe structura de program inclusă în propunerile CE de Regulamente europene. În acest sens, au avut loc mai multe consultări cu partenerii de la nivel național – MFE și MDLPA – cu reprezentanții CE, și-a fost transmisă către aceste instituții propunerea de Program pentru Regiunea Centru. Ulterior au fost analizate observațiile pe marginea acestui document, despre cum trebuie incluse informațiile în cadrul Programului, cum pot fi stabiliți indicatorii și acțiunile propuse, tipurile de finanțări eligibile/ neeligibile, modul de corelare cu politicile naționale și cu celelalte programe operaționale propuse. În perioada august – septembrie 2020, ADR Centru a consolidat propunerea de program, fiind preluate observațiile transmise atât din țară, cât și de către Directoratul General (DG) Regio din cadrul Comisiei Europene, versiunea ”1” a POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru, care include indicatorii și detaliază intervențiile propuse, fiind transmisă din nou partenerilor regionali pentru consultare și, de asemenea, către MFE și DG Regio, la începutul lunii octombrie 2020.

Acum, după consultările cu toate părțile implicate și ținând cont de expertiza regiunii franceze Bourgogne – Franche – Comté, ADR Centru lucrează la versiunea ”2” a POR 2021-2027, care va fi transmisă CE. Spre comparație, regiunea franceză a pregătit deja două versiuni ale propriului Program Operațional Regional, acum fiind în lucru și în analiză la CE varianta 3.