Programul Operațional Regional Centru pentru perioada 2021-2027 a obținut avizul de mediu din partea APM Alba

Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 a fost elaborat în perioada 2020-2021 și cuprinde direcțiile de finanțare de la nivel regional care vor fi susținute din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru.

În paralel cu procesul de elaborare a Programului, ADR Centru a inițiat și parcurs procedurile prevăzute de legislația națională în domeniu (HG nr. 1076 /2004, OUG nr. 57/2007, Ordinul MMAP nr. 262/2020) care au ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, conform prevederilor legale în vigoare, AMP Alba a decis emiterea avizului de mediu pentru Programul Operațional Regional Centru pentru perioada 2021-2027.

Astfel: Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat că, în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit, desfășurată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în data de 21.12.2021, a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru “Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027 – POR Centru”