Implementarea Proiectului cod SMIS 161781 – ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează proiectul Sprijin acordat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027”, cod SMIS 161781, care este finanțat în cadrul Priorității 9 – Asistență Tehnică a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, obiectivul general și totodată scopul proiectului reprezentându-l asigurarea sprijinului financiar necesar Autorității de Management (AM) din cadrul ADR Centru și serviciilor suport ale acesteia pentru realizarea activităților specifice funcției de AM pentru PR Centru 2021-2027.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023, Decizia de finanțare  fiind emisă în 08.09.2023. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 16.970.636,20 lei, din care 85% din FEDR (14.425.040,77 lei), respectiv 15% de la Bugetul de stat (2.545.595,43 lei).

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului Priorității 9 – Asistenţă Tehnică din cadrul PR Centru, prin derularea de către ADR Centru, în calitate de AM, a activităților de programare, evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor/proiectelor, verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, de rambursare și plată, monitorizarea proiectelor finanțate, managementul neregulilor, dar și controlul/recuperarea debitelor, audit, sprijinirea activității CM PR Centru și a altor comitete/comisii/ organisme legate de implementarea programului, activităților de îmbunătățire a calificării personalului, instruire/informare pentru beneficiari/potențiali beneficiari, susținerea implementării măsurilor anti-fraudă, activităților de informare și comunicare privind PR Centru 2021-2027, enumerarea nefiind exhaustivă.

Astfel, se urmărește nu numai sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR Centru, dar și a beneficiarilor de finanțare nerambursabilă și a partenerilor ADR Centru care susțin implementarea PR Centru, în scopul implementării eficiente și transparente a Programului.

Rezultatele așteptate prin derularea acestui proiect, constau în realizarea conform procedurilor de lucru a tuturor activităților pe care le implică rolul de Autoritate de Management al ADR Centru. Concret, pentru realizarea tuturor serviciilor necesare implementării PR Centru 2021-2027, va fi asigurată funcționarea ADR Centru în calitate de Autoritate de Management, timp de 36 de luni, pe această perioadă fiind asigurată finanțarea cheltuielilor cu materiale consumabile, piese de schimb, mobilier, echipamente, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale, mijloace de transport, precum și a cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă pentru implementarea PR Centru 2021-2027. Nu în ultimul rând, în această perioadă de 36 luni, prin proiect va fi asigurată remunerarea personalului ADR Centru implicat în proiect (20 persoane echivalent normă întreagă).

Proiectul Cod SMIS 161781 va sprijini implementarea transparentă și eficientă a PR Centru 2021-2027, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților de gestionare a programului și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PR Centru 2021-2027.

Date de contact: www.regiocentru.ro, office@adrcentru.ro, telefon: 0258/818 616, fax: 0258/818 613.