Viziunea strategică a PR Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Aceasta este în concordanță cu obiectivele de politică ale Uniunii Europene și contribuie la obiectivele stabilite în PDR Centru 2021-2027 și RIS 3 Centru.

PR Centru este structurat pe 9 priorități de intervenție: