În zilele de 3 și 4 octombrie 2023, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a fost gazda reuniunii de lucru a Comitetului de Monitorizare pentru Programul ”Regiunea Centru” (CM PR Centru), în cadrul unui eveniment organizat de ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului.

Forul partenerial cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programului a aprobat metodologiile și criteriile de evaluare și selecție aferente pentru patru apeluri de proiecte ce se vor lansa în curând, a căror alocare totală este de peste 231,5 milioane euro, din care aproape 173 milioane euro sunt fonduri europene nerambursabile. De asemenea, în cadrul acestei Ședințe a CM PR Centru a fost aprobat Planul Multianual de Evaluare aferent Programului, fiind supuse discuției metodologia și criteriile de eligibilitate și selecție pentru încă patru apeluri, care vor fi lansate la începutul anului 2024. În acest fel, cei peste 60 de participanți la lucrările Comitetului de Monitorizare s-au asigurat că sunt îndeplinite condițiile pentru lansarea unor noi apeluri de proiecte care vor acoperi, până la sfârșitul acestui an, aproximativ 70% din bugetul total de 1,38 miliarde euro pe care ADR Centru îl gestionează prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Ședința Comitetului de Monitorizare a inclus și alte aspecte tehnice din cadrul Programului, privind costurile simplificate, etapizarea proiectelor din cadrul POR 2014-2020 în cadrul PR Centru 2021-2027, precum și concluziile preliminare ale evaluărilor ex-ante aferente instrumentelor financiare din cadrul Programului ”Regiunea Centru”.

    ”Comitetul de Monitorizare a Programului ”Regiunea Centru” se reunește periodic pentru a-și îndeplini rolul decizional strategic în procesul de implementare a Programului „Regiunea Centru”. În acest cadru se decide, descentralizat, modul de accesare a celor peste 1,38 miliarde euro fonduri europene nerambursabile disponibile prin program. Cei 33 membri ai acestui Comitet, care nu are personalitate juridică, reprezintă autoritățile publice naționale, regionale, mediul economic, social, academic și societatea civilă. Comitetul de Monitorizare și ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului, se asigură că am parcurs corect și complet toate etapele programului, pentru a implementa în cât mai bune condiții proiectele de dezvoltare. De la precedenta ședință a acestui for am lansat deja 10 apeluri de proiecte. În cazul a trei dintre acestea sunt depuse 14 cereri de finanțare, a căror valoare totală este de aproape 36 milioane euro. În scurt timp, volumul de proiecte depuse va crește și vom derula cât mai repede procesul de evaluare și selecție, pentru ca proiectele bune să fie contractate și să producă efecte în mediul socio-economic din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și președinte CM PR Centru.

Lucrările reuniunii CM PR Centru s-au desfășurat în prezența invitaților din partea Comisiei Europene – domnul Krzysztof Kasprzyk și doamna Florentina Tăutu, reprezentând Unitatea E2 pentru România și Croația din cadrul DG Regio.

Ședința a debutat cu o analiză a stadiului de implementare a programului, ulterior fiind dezbătute de către membrii Comitetului de Monitorizare metodologiile de evaluare și selecție pentru 4 apeluri de proiecte care se vor lansa spre finanțare în următoarea perioadă în cadrul PR Centru. Acestea conțin criteriile de eligibilitate și selecție pentru următoarele priorități și acțiuni din cadrul PR Centru:

  • Prioritatea 3 – O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL, OS 2.1, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică clădiri rezidențiale
  • Prioritatea 6 – O REGIUNE EDUCATĂ, OS 4.2, Intervenția 6.1.2 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – Învățământul primar și secundar
  • Prioritatea 6 – O REGIUNE EDUCATĂ, OS 4.2, Acțiunea 6.2 –Creșterea  gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
  • Prioritatea 8 – O REGIUNE ATRACTIVĂ, OS 5.1, Acțiunea 8.1 –Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Prima zi s-a încheiat cu o vizită la 5 proiecte de investiții în valoare totală de peste 51 milioane euro – implementate în municipiul Sfântu Gheorghe de către municipalitate, de o companie din domeniul informatic și de Consiliul Județean Covasna, proiecte coordonate în perioada 2014-2020 de ADR Centru pentru realizarea unor importante obiective social-edilitare. Invitații au văzut pe teren investiții derulate pentru reabilitarea și refuncționalizarea terenurilor degradate, pentru îmbunătățirea mobilității urbane durabile, inclusiv în centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru dezvoltarea mediului de afaceri, modernizarea sistemului de educație, precum și în domeniul patrimoniului și al dezvoltării turismului.

În cea de-a doua zi a Reuniunii, membrii prezenți au dezbătut metodologiile de evaluare și selecție pentru alte apeluri din cadrul PR Centru, pentru care ghidurile solicitantului au fost pregătite de către echipa AM PR Centru, ghiduri care vor fi puse în consultare publică în următoarele luni. Este vorba despre ghidurile ce vizează următoarele acțiuni: 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI; 1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisă și 2.1.2. Platforma regionala pilot de open-innovation în domeniul smart-city; 5.2 Decongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces în municipiile reședință de județ; 7.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare, precum și 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.

Ghidurile solicitantului consolidate discutate în cadrul primei zi de reuniune se pot consulta aici: https://www.regiocentru.ro/category/consultare-publica/

Lista membrilor cu drept de vot în CM PR Centru și Regulamentul poate fi consultată aici:  https://www.regiocentru.ro/comitet-monitorizare/  

Documente suport