ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 4 ”O regiune cu mobilitate urbană durabilă” – Obiectiv specific 2.8 “. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”, Acțiunea 4.2 “ Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 06.08.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului și de lansare a apelului de proiecte.