ADR Centru publică în consultare versiunea consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru elaborată pentru perioada post 2021.

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei culturi economice a inovării, identificând domeniile de excelență pentru o dezvoltare inteligentă a Regiunii Centru. În exercițiul financiar următor, care va începe din anul 2021, specializarea inteligentă va continua să stea la baza obiectivelor strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special a Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

Documentul a fost actualizat în cursul anului 2020, după derularea unei noi serii de ateliere de descoperire antreprenorială în sectoarele de excelență identificate la nivel regional. În redactarea documentului s-au luat în considerare noile reglementări legislative lansate de Comisia Europeană pentru cadrul financiar 2021-2027, unde se prevăd, „condiții favorizante” în locul condiționalităților ex-ante aferente perioadei 2014-2020.

Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin email la adresele: office[at]adrcentru.ro sau ioan.levitchi[at]adrcentru.ro până la data de 30.11.2020.

Draft 1 RIS3 Centru post 2021