ADR Centru aduce în atenția membrilor Comitetului Regional de Planificare Centru spre consultare versiunea finală a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.

ADR Centru lansează spre consultarea membrilor Comitetului Regional de Planificare Centru versiunea finală a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Versiunea finală a PDR Centru include observațiile și propunerile de îmbunătățire înaintate de către membrii CRP Centru în cursul lunilor octombrie-noiembrie 2020.

PDR Centru 2021-2027 este principalul document de planificare elaborat la nivel regional prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare pentru următorii 7 ani, obiectivele strategice, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice. PDR Centru 2021-2027 este structurat pe următoarele capitole: