ADR Centru lansează spre consultare versiunea consolidată a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru, parte a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare elaborat la nivel regional. Fiind fundamentată pe o diagnoză regional detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Strategia de Dezvoltare ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de dezvoltare. În plus, pe parcursul activității derulate în cadrul grupurilor de lucru, membrii acestora au adus informații calitative și au contribuit la definitivarea priorităților și măsurilor incluse în cadrul Strategiei.

Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin email la adresele: office[at]adrcentru.ro sau marius.duca[at]adrcentru.ro până la data de 30.10.2020.

Draft_SDR Centru 2021-2027