Modificările prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), prin Corrigendum-ul nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 6.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar și universitar vizează:

  • secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
  • secțiunea 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
  • secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
  • secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii  3. Declarație privind eligibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul
  • secțiunea 14 Anexe
  • Anexa 2 Declarația Unică
  • Anexa 7 Declarația de nedeductibilitate TVA
  • Anexa 14 – Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare buget – deviz)

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este închis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, dacă este cazul, modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.