ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 4.2 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane).

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 4.2 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane) vizează următoarele aspecte:

 • În conținutul Ghidului Solicitantului, referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 se înlocuiește cu referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 2831 / 2023
 • Ghidul solicitantuluiGlosar de termeni
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat
 • Secțiunea 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
 • Secțiunea 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor /5.1.1. Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
 • Secțiunea 5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
 • Secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
 • Secțiunea 5.3.3  Categorii de cheltuieli neeligibile
 • Secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
 • Secțiunea 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect
  • Secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

3. Declarație privind nedeductibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul

 • Secțiunea 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării se completează după cum urmează:

19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele stat și de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare

 • Secțiunea 14 Anexe
 • Anexa 2 Declarația Unică
 • Anexa 8.  Grila de verificare eligibilitate și contractare
 • Anexa 11.  Declarația privind eligibilitatea TVA
 • Anexa 21 – Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget – deviz
 • Anexa 23 Contract de finanțare condiții generale si specifice/Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile apelului /Articolul 1- Alte obligații ale beneficiarului

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunile  5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/ nerambursabilă a unui proiect,  5.7 – Alte cerințe de eligibilitate a proiectului din ghidul solicitantului și  3.3 – Bugetul alocat apelului de proiecte, din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Ghidul solicitantului – versiunea 2, precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 – Declarația unică, Anexa 8 – Grila de eligibilitate și contractare, Anexa 11 – Declarația privind eligibilitate TVA, Anexa 21- Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget-deviz, Anexa 23 – Contract de finanțare-condiții generale și specifice) fac parte integrantă din prezentul corrigendum.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 4.2 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane).