ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.2Scale up pentru start up-uri și microîntreprinderi

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.2 – Scale up uri pentru start up-uri și microîntreprinderi, vizează următoarele aspecte:

 • În întregul cuprins cuprins al Ghidului Solicitantului, referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis) cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 2831 / 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).
 • Secțiunea 1.3. Glosar, pct. 12
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat – Ajutorul de minimis
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat – Valoarea ajutorului
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat – Întreprinderea unică
 • Secțiunea 3.13  Reguli privind ajutorul de stat – Cumulul ajutoarelor
 • Secțiunea 7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării, punctul 14:Documente justificative
 • Anexa 2 – Declarație Unică, punctul C
 • Anexa 5 – Grila de verificare eligibilitate si contractare
 • Anexa 11 – Declarație ajutoare de stat si minimis primite – titlu
 • Anexa 11 – Declarație ajutoare de stat si minimis primite – punctul B
 • Anexa 11 – Declarație ajutoare de stat si minimis primite – Instrucțiuni de completare – punctele 2 și 3
 • Anexa 15 – Contract de finanțare, condiții generale si specifice, Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile apelului, Articolul 1- Acordarea finanțării în condițiile ajutorului de stat, alin. 1
 • Anexa 15 – Contract de finanțare, condiții generale si specifice, Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile apelului, Articolul 2- Alte obligații ale beneficiarului, alin. 18

Ghidul solicitantului – versiunea 2 precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 – Declarație Unică, Anexa 11 – Declarație ajutoare de stat si minimis primite, Anexa 5 – Grila de verificare eligibilitate si contractare, Anexa 15 – Contract de finanțare condiții generale si specifice) fac parte integrantă din prezentul Corrigendum. Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Intervenției 1.4.2 – Scale up pentru start up-uri și microîntreprinderi