ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificare a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2 –  Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2 –  Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, vizează următoarele aspecte:

 • Ghidul solicitantului și anexele la acesta – referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 se înlocuiește cu referința la Regulamentul Comisiei Europene nr. 2831/2023
 • Secțiunea 1.3. Glosar
 • Secțiunea 3.13. Reguli privind ajutorul de stat
 • Secțiunea 3.13. Reguli privind ajutorul de stat – Valoarea ajutorului
 • Secțiunea 3.13. Reguli privind ajutorul de stat – Întreprinderea unică
 • Secțiunea 3.13. Reguli privind ajutorul de stat – Cumulul ajutoarelor
 • Secțiunea 5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Secțiunea 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
 • Secțiunea 5.7.4. Locul de implementare a proiectului
 • Secțiunea 7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării
  • 13. Documente contabile
  • 14. Declarație pe proprie răspundere
 • Secțiunea 14 Anexe
  • Anexa 2 Declarația Unică
  • Anexa 5 Grila de verificare eligibilitate și contractare
  • Anexa 7 Macheta financiară
  • Anexa 9 Declarație privind eligibilitatea TVA
  • Anexa 11 Declarație ajutoare de stat și de minimis primite
  • Anexa 15 Contract de fnanțare_condiții generale și specifce

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis începând cu data de 15.12.2023, pentru cererile de finanțare depuse prevederile prezentului corrigendum se aplică începând cu data publicării acestuia, urmând ca actualizarea informațiilor să  fie realizată în funcție de etapa procedurală asupra căreia prevederile corrigen-dumului produc efecte, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Ghidul solicitantului – versiunea 2 precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 – Declaratie Unică, Anexa 5 – Grila de verificare eligibilitate si contractare, Anexa 7 – Macheta financiară, Anexa 9 – Declarație privind eligiblilitatea TVA, Anexa 11 – Declaratie ajutoare de stat si minimis primite, Anexa 15 – Contract de finantare_conditii generale si specifice) fac parte integrantă din prezentul Corrigendum.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 2.2 –  Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.