ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 2 pentru modificarea Anexei 7 din cadrul Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.2 –  Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi.

Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică Corrigendum-ul nr. 2 pentru modificarea Anexei 7 aferente Intervenției 1.4.2 –  Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi, ca urmare a modificării Bugetului în aplicația MySMIS prin introducerea unei noi coloane (Cod cheltuială), fapt care modifică datele preluate în foaia de lucru 11 – Buget Sintetic din Anexa 7 – Macheta financiară.

Se modifică Anexa – 7 Macheta financiară aferentă apelului PRC/108/PRC_P1/OP1 prin consolidarea formulelor din foaia de lucru 11 – Buget Sintetic în vederea preluării modificărilor operate în platforma MySMIS în secțiunea Buget, care se importă în Anexa 7.

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis începând cu data de 20.02.2024, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului actualizarea informațiilor conform prezentului corrigendum se va solicita la prima cerere de clarificari, indiferent de etapa procedurală în care se va realiza această soli-citare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Intervenției 1.4.2 –  Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi.