ADR Centru, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra lansării dezbaterii publice privind Raportul de mediu și Studiul de Evaluare Adecvată a Programului Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Centru (POR Centru) în format electronic.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va îndeplini, conform prevederilor OUG nr. 122/2020, rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Centru pentru perioada 2021-2027. Acest lucru va permite o utilizare mai eficientă a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra comunităților și mediului de afaceri regional.

În această calitate, respectiv de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027, ADR Centru este obligată, conform prevederilor art. 14, alin. 3 din HG nr. 1076/2004 să asigure definitivarea proiectului de program, parcurgerea evaluării strategice de mediu pentru POR CENTRU 2021-2027 și respectiv elaborarea studiului de evaluare adecvată a programului.

Evaluările de mediu (SEA și EA) sunt parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor și programelor și sunt reglementate prin HG nr. 1076 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (SEA) și Ordinul MMAP nr. 262/2020, cu modificările și completările ulterioare. Aceste documente au ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

În vederea parcurgerii procedurilor de evaluare de mediu, conform prevederilor legale în vigoare, ADR Centru supune consultării publice raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată elaborate pentru Programul Operațional Regional pentru perioada 2021-2027, acestea putând fi consultate pe site-ul www.adrcentru.ro și APM Alba www.apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate transmite, în format electronic, comentarii, opinii și observații asupra raportului de mediu către Agenție pentru Protecția Mediului Alba, la următoarea adresa: office [at] apmab.anpm.ro pana la data de 12.12.2021, ora 16.00.

RAPORT DE MEDIU POR 2021-2027 Regiunea Centru

STUDIU EA ADR CENTRU POR 2021-2021 Centru