Peste 70 de persoane au participat la evenimentul organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul Universității Transilvania din Brașov pentru identificarea posibilităților de finanțare a companiilor care contribuie la implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027 a Regiunii de Dezvoltare Centru.

În această întâlnire de descoperire antreprenorială au fost prezentate și discutate condițiile de accesare a finanțărilor în cadrul Intervențiilor 1.2.1 ,,Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare” și 1.3.1 ”Trecerea de la idee la piață”, din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027. Reprezentanții unor companii care implementează soluții inovative și ai clusterelor de cercetare au analizat aceste ghiduri și au discutat despre generarea generarea de proiecte pentru aceste intervenții.

Procesul de descoperire antreprenorială pe care l-am organizat la Brașov stă la baza elaborării RIS Centru și, ulterior, la implementarea și monitorizarea acestei strategii. Rezultatele identificate în cadrul acestor ateliere vor completa analiza realizată până în momentul de față, pentru a demara etapa de identificare a priorităților concrete și a soluțiilor care pot deveni motoare ale inovării în Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru.

S-a pus accent pe partea practică a întâlnirii, participanții fiind și potențiali solicitanți de finanțare prin fonduri nerambursabile în cadrul celor două intervenții, repartizați în grupuri de lucru s-au implicat în dezbateri concrete prin care au identificat provocările în legătură cu condițiile de participare la aceste apeluri de proiecte, și au propus soluții la aceste provocări. Aceste propuneri ar trebui să ducă la o creștere a participării potențialilor beneficiari în aceste tipuri de proiecte. Un alt obiectiv al întâlnirii a constat în identificarea și generarea de idei de proiecte care să poată fi finanțabile în cadrul intervențiilor mai sus menționate sau din alte surse de finanțare.

Un aport important în organizarea evenimentelor l-a avut sprijinul oferit de reprezentanții Universității Transilvania Brașov,  care au contribuit cu experiența și cunoștințele lor la discuțiile avute în cadrul întâlnirii, aducând o valoare adăugată importantă conținutului dezbaterilor.

Documente suport