Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează azi, 29.01.2020, o întâlnire pentru a pregăti documentele necesare viitoarei perioade de finanțare 2021-2027. Întâlnirea are loc la Primăria Sibiu și participă circa 50 de reprezentanți ai primăriilor din cele șase județe ale regiunii, alături de reprezentanți ai societăților de transport și ai asociaților de dezvoltare urbană. Dezbaterea  propusă celor prezenți, este pe tema dezvoltării teritoriale a Regiunii Centru. Evenimentul aduce împreună organizaţii din Regiunea Centru, membre ale Grupului de lucru al proiectului E-MOB și ale Grupurilor de lucru tematice: Dezvoltare urbană durabilă și Infrastructură şi dezvoltare teritorială, constituite pentru elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) pentru perioada 2021-2027.

Planul de Dezvoltare Regională Centru este un document la care lucrăm alături de reprezentații primăriilor, consiliilor județene, reprezentanții altor entități publice, ai societății civile și ai mediului de afaceri din regiune.  De anul trecut am început să organizăm astfel de discuții și să lucrăm la elaborarea Planului, care va fi aprobat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Aceste dezbateri sunt foarte importante, deoarece trebuie să fie cât mai aplicate pe nevoile de dezvoltare locale și regionale, PDR Centru fiind documentul care justifică necesarul de finanţare pe tipuri de intervenţii, din fondurile alocate României din Politica de Coeziune a Uniunii Europene. În acest moment, din analizele pe care le-am realizat la nivel regional, considerăm că pentru perioada de finanțare 2021-2027 avem deja pregătite pentru solicitare de finanțare, aproape 200 de proiecte care au nevoie de peste 330 milioane euro – Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alocarea totală de fonduri propusă de Comisia Europeană pentru România pentru perioada 2021-2027, în prețuri curente, este de 30,60 miliarde Euro, cu 8% mai mult decât în perioada 2014-2020, iar investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe primele două obiective europene. Investițiile politicii de coeziune, în perioada 2021-2027 se vor axa pe cinci obiective prioritare, respectiv ”O Europă mai inteligentă” (inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii), ”O Europă mai verde” (fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile, combaterea schimbărilor climatice ), ”O Europă conectată” (rețele strategice de transport și digitale), ”O Europă mai socială” (realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate), ”O Europă mai apropiată de cetățenii săi” (sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE).

Întâlnirea de azi are ca scop prezentarea şi consultarea actorilor regionali cu privire la direcţiile strategice din PDR Centru 2021-2027, privind dezvoltarea teritorială şi dezvoltarea urbană a Regiunii Centru. În același timp, se va prezenta și proiectul ,,E-MOBIntegrated actions towards enhanced e-mobility in European Regions/ Acţiuni integrate pentru creşterea e-mobilităţii în Regiunile din Europa”, proiect finanțat prin programul Interreg Europe care vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică din domeniul mobilității electrice, cu accent pe introducerea soluțiilor de mobilitate în sistemele de transport de călători de la nivelul regiunilor partenere. Tot în cadrul întâlnirii vor fi detaliate propunerile Comisiei Europene privind finanţarea dezvoltării urbane integrate, a mobilităţii şi conectivităţii din fondurile structurale şi de investiţii alocate României, dar şi aspecte privind abordarea dezvoltării teritoriale în Politica Agricolă Comună. Pentru pregătirea viitoarelor proiecte, pe parcursul întâlnirii, reprezentanții municipiilor și orașelor, vor prezenta și propriile experiențe şi provocări în dezvoltarea urbană integrată, plecând de la propriile strategii şi finanţările accesate în perioada de programare 2014-2020.