Prima sesiune de discuții de tehnice și informare pe tema eligibilității cererilor de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică a clădirilor de utilitate publică finanțabile în cadrul Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru 2021-2027) a suscitat un mare interes din partea potențialilor beneficiari de finanțare nerambursabilă. La evenimentul organizat online de  Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru PR Centru, s-au înscris 114 persoane, iar întrebările adresate la înscriere și pe parcursul evenimentului au demonstrat că solicitanții eligibili sunt deja în curs de elaborare cereri de finanțare.

Pentru absorbția bugetului disponibil de 72.490.588 euro, în cadrul apelului 3.2 ”Eficiență energetică în clădiri publice”, pot depune proiecte unitățile administrativ teritoriale din Regiunea Centru, instituțiile publice și serviciile publice deconcentrate din regiune, instituțiile de învățământ superior de stat, autoritățile publice centrale sau parteneriate între entitățile mai sus menționate. Apelul este de tip competitiv, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare fiind 14.02.2024 ora 12:00.

  ”Ne bucurăm să vedem o prezență atât de mare și de variată la acest eveniment online, deși e încă perioadă de concedii. Prin discuțiile tehnice purtate în cadrul acestui eveniment, sperăm că am oferit participanților cât mai multe detalii legat de documentele necesare, activități minime, valabilitate documente, ce investiții finanțăm sau nu se poate finanța prin acest apel, cum se completează cererile în noua aplicație MySMIS sau ce trebuie să aplice pentru a asigura informarea cetățenilor referitor la finanțare.

În precedentul apel de proiecte – finanțate prin Programul REGIO 2014-2020 – aproape 90 de unități ale administrației publice locale sau unități descentralizate ale administrației centrale din Regiunea Centru au depus cereri de finanțare. S-au contractat fonduri în cuantum de peste 120% față de sumele alocate, aspect care dovedește faptul că edilii investesc pentru dezvoltare. Concret, în perioada precedentă am încheiat 58 de contracte de finanțare la nivelul județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu în valoare totală de peste 73 milioane euro, din care valoarea fondurilor europene atrase a depășit 62 milioane euro. Dintre aceste proiecte contractate în trecut pe Programul REGIO 2014-2020, 35 sunt destinate îmbunătățirii condițiilor de microclimat în unitățile de învățământ, iar 14 sunt pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor din domeniul medical.

Acum, bugetul alocat este cu aproape 20% mai mare, deoarece am discutat cu partenerii noștri instituționali și a rezultat faptul că o mare parte din cheltuielile publice ale fiecărei localități sunt alocate pe energie. Practic, orice reducere și eficientizare a consumurilor nu poate fi decât benefică pentru fiecare comunitate. Deja avem un număr de 3 cereri de finanțare din Regiune, înscrise în aplicația MYSMIS. Din momentul în care va fi funcțional și modulul de evaluare din aplicație, vom putea trece la analiza cererilor depuse. Ne dorim să semnăm contracte de finanțare pe acest program în prima parte a anului 2024, iar apoi beneficiarii să înceapă cât mai curând implementarea soluțiilor de eficiență energetică a clădirilor publice”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Pe Acțiunea 3.2 a PR Centru 2021-2027, se vor finanța activități de creștere a eficienței energetice în clădiri publice, respectiv lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, lucrări de reabilitate sau modernizare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări aferente sistemelor de climatizare, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Valoarea minima eligibilă a unui proiect este de 150.000 euro pentru proiectele ce vizează lucrări de renovare moderată, respectiv 250.000 euro pentru cele ce vizează lucrări de renovare aprofundată, iar valoarea maximă este 15.000.000 euro.

Pentru cei interesați, materialele prezentate în cadrul întâlnirii se regăsec mai jos: