Comunități digitale într-o regiune inteligentă!

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 alocă 20 milioane euro pentru realizarea de software pentru administrația publică locală! În cadrul Priorității 2 – O regiune digitală a Programului, care răspunde cerințelor  Obiectivului specific 1.2 al politicilor de dezvoltare europene privind ”Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Intervenția 2.1.1 – ”Comunități digitale pentru o regiune inteligentă” își propune dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații de e-guvernare sau a serviciilor digitale pentru administrație, precum și dezvoltarea conceptului de Smart City.

   ”Digitalizarea generală și implementarea sistemelor sau soluțiilor IT în administrația publică, nu fac obiectul acestui apel. Este necesar ca rezultatele obținute să ofere deschidere spre interoperabilitate și să respecte principiile de securitate cibernetică și accesibilitate. Această acțiune vizează, în aceeași logică, dezvoltarea conceptului de Smart City în municipiile regiunii. Fondurile alocate vor susține dezvoltarea/ testarea/ platforme/ soluții/ aplicații pentru susținerea diverselor servicii publice de interes, fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare, respectiv a oricărui tip de echipamente, senzori, diverse obiecte, care presupun implementarea soluțiilor digitale. Obiectivul nostru este ca, la finalizarea proiectelor finanțate prin acest apel, cel puțin 96.000 de utilizatori să aibă acces la servicii, produse și procese digitale publice, noi și optimizate de către cel puțin 30 de UAT-uri din regiune”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul Intervenției 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale pot solicita finanțare unitățile administrativ-teritoriale (orașe/ municipii/ comune) aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul urban, cât și din mediul rural, unitățile administrativ-teritoriale – JUDEȚ din Regiunea Centru și parteneriatele între oricare din categoriile enumerate.

Pentru acest apel lansat azi, 20.06.2024, perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi între 20.08.2024, ora 12:00 – 20.11.2024, ora 12:00.

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare depuse trebuie să aibă o valoare minimă a fondurilor nerambursabile solicitate de 15.000 euro și valoarea lor maximă neputând depăși 500.000 euro. Cofinanțarea beneficiarului aplicabilă cheltuielilor eligibile este de minim 2%.

Acțiunea acordă atenție specială dezvoltării de soluții digitale scalabile și adaptabile, care să poată fi aplicate atât în contexte urbane, cât și rurale. Proiectele realizate de UAT, individual sau în parteneriat, trebuie să ducă la crearea de aplicații și servicii digitale accesibile și ușor de folosit de către toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilități și cele din zonele defavorizate. Aceasta va implica proiectare inclusivă și intuitivă, pentru ne a asigura că nicio categorie de cetățeni nu este lăsată în urmă în procesul de digitalizare.

În extinderea conceptului de Smart City, acțiunea va include și inițiative de sustenabilitate, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a promova un stil de viață ecologic. Se va încuraja folosirea tehnologiilor care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă, cum ar fi gestionarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de carbon.

Acest apel aferent Intervenției 2.1.1 – Comunități digitale pentru o Regiune inteligentă din cadrul PR Centru este orientat spre susținerea dezvoltării digitale, scopul acestuia fiind creșterea gradului de digitalizare al administrațiilor publice locale din regiune. Obiectivul general al apelului se subsumează obiectivului de valorificare a avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor și al autorităților publice.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+.

Mai multe detalii disponibile aici…