ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7 ”O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific “ Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Acțiunea 7.1 “Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural”, Intervenția 7.1.1 –  “Interventii in conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor /monumentelor de patrimoni cultural UNESCO și de clasă A”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 04.05.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici 

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte.